Monday, September 27, 2021

ติดตามพลายพลัง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามพลายพลังบริเวณห้วยแม่หมาก ในท้องที่ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

No comments: