Saturday, September 11, 2021

ความคืบหน้าศูนย์ความรู้ฯ

คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้ บริษัท เอช เดคคอเรชั่น จำกัด ผู้รับเหมาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้จัดส่งทีมช่างเข้าทำการแก้ไขปรับเปลี่ยนการติดตั้งระแนงด้านบนของอาคารให้มีมิติของหัวช้างมากขึ้น และบริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ผู้รับเหมาจัดนิทรรศการภายใน ได้นำอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ และกราฟิคต่างๆ เข้าติดตั้งภายในศูนย์การเรียนรู้แล้ว
No comments: