Wednesday, September 15, 2021

ดูแลรั้วด้านปางกระจา

วันที่ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เข้าตรวจสอบรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจา พบว่ามีกิ่งของต้นไม้เอนมาโดนสายไฟ จึงเข้าทำการตัดเพื่อไม่ให้ไฟลัดวงจรและตรวจสอบไฟพบว่าทำงานได้ตามปกติ


No comments: