Monday, September 13, 2021

ซ่อมรั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวด

วันที่ 11 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ารั้วไฟฟ้าด้านโคกกรวดเสียหาย จึงได้เข้าตรวจสอบพร้อมพบว่ามีรอยล้อรถจักรยานยนต์วิบากชนสายไฟรั้วขาดและทำให้เสารั้วหัก เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้แก้ไขซ่อมแซม และในวันต่อจึงได้ทำป้ายห้ามรถวิบากเข้า ไปติดไว้ที่ปากทาง    

    


No comments: