Wednesday, June 09, 2021

สำรวจความเสียหาย

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเจ้าของไร่มันสำปะหลัง บ้านเหวนางคำ ม.12 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีต้นมันสำปะหลังเสียหายประมาณ 80 ต้น จากการที่ช้างถอนต้นมันเล่น


 

No comments: