Thursday, June 10, 2021

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยม่วงหมู่บ้านทุ่งหลวง ในพื้นที่ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

No comments: