Friday, June 11, 2021

ประชุมแก้ไขปัญหาช้างออก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านหมู่ 14  ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาช้างออกจากป่ามาในพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีท่านปลัดอำเภอภักดีชุมพลเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

No comments: