Tuesday, May 04, 2021

ติดตามช้างกลับป่า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามช้างที่ออกนอกพื้นที่ป่าไปยังบ้านเหวนางคำ และมุ่งหน้าต่อไปยังบ้านนาทุ่งใหญ่ แต่เนื่องจากจุดที่ช้างออกเป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่จึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เอราวัณมาช่วยติดตาม  

         

     No comments: