Tuesday, May 04, 2021

พลายฉลาด

วันที่ 29 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ออกสำรวจความเสียหายของรั้วไฟฟ้าด้านหน่วยต้นน้ำ เนื่องจากพลายฉลาดได้ดันต้นไม้ให้ล้มพาดสายรั้วไฟฟ้าแล้วจึงออกไปด้านนอกรั้วและกลับเข้ามา
No comments: