Monday, May 03, 2021

พบรอยช้าง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ออกติดตามช้างในป่าบริเวณห้วยแม่หมากไม่พบตัวช้างแต่อย่างใด พบแต่ร่องรอยของช้าง
No comments: