Tuesday, March 30, 2021

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าติดตามช้างบริเวณลำห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน
No comments: