Tuesday, March 30, 2021

จุดสกัดเฝ้าระวังช้าง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันสร้างจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังช้างบริเวณห้วยแม่ผึ้ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

No comments: