Wednesday, March 31, 2021

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ซ่อมแซมจุดติดตั้งอุปกรณ์รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่ชำรุด และวางแผงโซล่าเซลล์เพิ่มด้านเขาพังเหยต่อเนื่องจากวันก่อน


 

No comments: