Tuesday, March 30, 2021

พลายตะวัน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) พบพลายตะวันใกล้เคียงกับบริเวณแคมป์จึงช่วยกันผลักดันช้างเข้าไปในป่าบริเวณลำห้วยแม่ยาว


No comments: