Monday, January 09, 2023

พบพังคำดี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ออกติดตามช้างได้พบกับพังคำดี บริเวณลำห้วยแม่ยาว จังหวัดลำปาง หลังจากพบเจ้าหน้าที่ พังคำดีได้วิ่งหนีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังป่าลึก

On January 5, 2023 our Lampang field staff found Pang Kamdee at Mea-yao Creek area.No comments: