Wednesday, January 25, 2023

ชาวบ้านมอบอ้อย

วันที่ 24 มกราคม 2566 ลุงดม ชาวบ้านบ้านวังเชื่อม ได้มอบอ้อยให้เป็นอาหารสำหรับสีดอโอเลี้ยง ที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามนำมาผูกเลี้ยงไว้ที่ป่าใกล้สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวับลังกา

No comments: