Wednesday, January 25, 2023

ต้อนสีดอสุทัศน์กลับเข้าป่าสำเร็จ

 เวลาประมาณ 03.45 น. ของเช้าวันที่ 25 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ติดตามตัวและผลักดันให้สีดอสุทัศน์กลับเข้าป่าได้สำเร็จ โดยหลังจากที่สีดอสุทัศน์กลับเข้าป่าไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงช่วยกับซ่อมแซมม่านโซ่และเสริมเส้นลวดรั้วไฟฟ้าตรงจุดที่มีปัญหาเพื่อป้องกันช้างออกมาทางม่านโซ่อีก (ม่านโซ่รั้วไฟฟ้าติดตั้งบริเวณที่รั้วไฟฟ้าพาดผ่านลำคลองหรือลำธาร)
No comments: