Tuesday, January 24, 2023

ติดตามผลักดันสีดอสุทัศน์

วันที่ 23 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จากหน่วยหนองใหญ่ได้มาสมทบช่วยกันติดตามสีดอสุทัศน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งจนขณะนี้ก็ยังไม่สามารถผลักดันช้างเข้าพื้นที่ได้
 

No comments: