Monday, January 09, 2023

ผลักดันช้างกลุ่มใหญ่

วันที่ 7 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ แคมป์ 1 แม่ปอน จังหวัดลำปาง ได้เข้าผลักดันช้างกลุ่มใหญ่เข้าสู่ป่าลึก บริเวณห้วยสวนเมี่ยง โดยทำการผลักดันเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านใกล้บริเวณชายป่า

On January 7, 2023 our Lampang filed staff, Camp1(Meapon) fetched a herd of elephant back to deep forest at Suan-mieng Creek area.


No comments: