Friday, September 16, 2022

ติดตามช้าง

วันที่ 14 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมาที่ริมป่าด้าน บ้านดิน จ.ชัยภูมิ (หนองใหญ่) จึงเข้าติดตามและสำรวจพื้นที่ พบว่าช้างคือกลุ่มของพังจารุณีได้ออกด้วยการดันเสาปูนรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงล้มแล้วจึงก้าวออก ซึ่งจากการตามรอยช้างพบว่าช้างได้กลับเข้าป่ามาแล้ว จึงได้ทำการซ่อมเสาปูนและดึงสายลวดรั้วไฟฟ้าให้ทำงานดังเดิม 

No comments: