Monday, September 19, 2022

โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 18 กันยายน 2565 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกต้นไผ่และทำโป่งเทียม บริเวณป่าซับลังกากิโลเมตรที่1 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "โครงการสานพลังเยาวชนลพบุรี เพิ่มสีเขียวให้ผืนป่าเติมคุณค่าให้ชีวิต ภายใต้แนวคิด Youth Power can do - พลังธรรมชาติเยาวชน"

 

No comments: