Wednesday, September 21, 2022

เฝ้าระวังช้างให้ชาวบ้าน

คืนวันที่ 17 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกบ้านน้ำลาด ฝั่งเขาพังเหย จึงเข้าตรวจสอบพบว่าช้างได้นำต้นไม้พาดสายรั้วไฟฟ้า แล้วมีช้างกลุ่มตามออกไป เจ้าหน้าที่จึงค้างคืนที่ไร่เพื่อเฝ้าระวังให้ชาวบ้าน  ในวันรุ่งขึ้นจึงเข้าตรวจสอบรอยช้างอีกครั้งหนึ่ง โดยพบเป็นรอยของพลายฉลาดพากลุ่มของพังโดเมี และพังจารุณีออกนอกรั้วไฟฟ้า จากนั้นจึงซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าที่เสียหาย

No comments: