Monday, April 01, 2024

เร่งเข้าผลักดัน

 วันที่ 25 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เร่งเข้าพื้นที่  หลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าช้างออกมาที่อ่างแม่ยาม เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯได้นอนค้างคืนเพื่อเฝ้าระวังทั้งคืน

No comments: