Monday, April 01, 2024

ร่วมดับไฟป่า

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เข้าพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย บริเวณเขต จ.ลำพูน โดยมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้จัดกำลังประจำจุดสกัดแม่สะป๊วด เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือด้านไฟป่า


No comments: