Monday, April 01, 2024

สกัดช้างกลุ่มใหญ่

 เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เฝ้าสกัดป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ บริเวณสปิลเวย์ อ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วย 03 No comments: