Monday, May 13, 2024

อาหารเสริม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 หลังจากเข้าสู่ฤดูร้อนพื้นที่ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปางแล้งมาก มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จึงได้จัดหาอาหารเพื่อเสริมให้แก่ช้างผูกปรับพฤติกรรม  

On May 8, 2024, after the summer season,  Doi Pha Mueang forest area Lampang Province is very dry. Foundation therefore provided food to be supplement to the rehabilitated elephants.
No comments: