Tuesday, March 26, 2024

ร่วมป้องกันไฟป่า

 วันที่ 19 มีนาคมพ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามสนามมูลนิธิคืนช่างสุชาติได้เข้าร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าบริเวณปางเติมเขตจังหวัดลำพูน

No comments: