Tuesday, March 26, 2024

ได้รับแจ้งช้างออกนอกพื้นที่

 วันที่ 26 มีนาคม 2567  นพป.ต้นน้ำลำสนธิและมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตะเคียนโพรงหมู่ 12 ต.ยางสาวอ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไม่พบเห็นร่องรอยใหม่มีแต่ร่องรอยเก่าประมาณ 1 เดือนแล้ว และ ได้ร่วมมวลชนกับผู้นำหมู่บ้านตะเคียนโพรง หมู่ 12 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์


No comments: