Monday, June 06, 2022

ตรวจร่างกายพังวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้เข้าตรวจแผลบริเวณคอของพังวาเลนไทน์ พบว่าบาดแผลมีอาการที่ดีขึ้น และร่างกายของพังวาเลนไทน์สมบูรณ์แข็งแรงดี

On June 2, 2022, Dr.Taweepoke Angkwanich, Director of the Elephant Reintroduction Foundation and the Foundation's field staff Lampang Province had to check the wound around Pang Valentine's neck It was found that the wound is good. And Pang Valentine's body was perfectly healthy.No comments: