Monday, September 14, 2020

ลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจดูช้างบริเวณแม่สะป้วด (ห้วยแม่วะ) จ.ลำพูน
No comments: