Wednesday, September 09, 2020

ตัดหญ้ารอบแคมป์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ได้ตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณรอบๆ แคมป์ 2 (แม่ยาว)

No comments: