Wednesday, September 16, 2020

ช้างออกที่ด้านทิศใต้ของซับลังกา

วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกมาไร่อ้อยชาวบ้าวที่ฝั่งทิศใต้ด้านที่ทำการเขตฯ จึงช่วยกันติดตามช้าง จากร่องรอยช้างได้มากินอ้อยเพียงเล็กน้อยและกลับเข้าไปในพื้นที่ป่าแล้ว ซึ่งคาดว่าช้างตัวนี้คือพลายฉลาด

No comments: