Saturday, September 12, 2020

คนไทยดวงใจสีเขียว ร่วมกันอนุรักษ์ช้างป่า

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร จัดอบรมโครงการคนไทยดวงใจสีเขียว ร่วมกันอนุรักษ์ช้างป่า ให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยรอบเขตอุทยานฯ พิธีกรให้ความรู้โดยรศ.ดร.น.สพ. ฉัตรโชติ ทิตาราม  น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช และ ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ประธานในพิธีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพานจ.สกลนคร และพลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

 

No comments: