Friday, October 18, 2019

ช้างในป่า

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มจำนวน 3 ตัว คือ พังสุพรรษา พังนุ่นและพังฝ้าย (ลูกพังนุ่น) บริเวณห้วยไม้แหลง ลำห้วยสาขาแม่ยาว จ.ลำปาง

 


กลุ่มพังวาสนา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมาที่ไร่บริเวณบ้านโคกกรวด ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  เจ้าหน้าที่จึงไปตั้งแคมป์เฝ้าระวังช้างซึ่งเป็นกลุ่มพังวาสนา แต่ไม่พบช้างแต่อย่างใด จากการสำรวจความเสียหาย พบกระท่อมเฝ้าไร่ของชาวบ้าวถูกพัง และข้าวโพดเสียหายประมาณ 2 งาน

Wednesday, October 16, 2019

ค่ายทำโป่งอาหารช้างครั้งที่7

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชมรมเพื่อนสัตว์ป่าร่วมกับศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดค่ายทำโป่งอาหารช้างครั้งที่ 7 เพื่อเสริมแร่ธาติที่จำเป็นลงในดินและให้ช้างมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ณ โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง


 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโป่งอาหารช้างก่อนลงมือปฏิบัติจริง

เด็กๆ ปลูกหญ้าแฝกรอบ บริเวณสระ 2 แคมป์ 1 (แม่ปอน) เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

Tuesday, October 15, 2019

สีดอสมชายเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกนอกพื้นที่มายังไร่มันสำปะหลัง ที่บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสีดอสมชายที่ออกมา ซึ่งได้ทำความเสียหายเล็กน้อย และได้นำช้างกลับเข้าป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Friday, October 11, 2019

ตัดหญ้ารอบรั้วไฟฟ้าช่วงที่2

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 2 ซึ่งมีระยะทาง 2.53 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าสีดอสุทิน

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้ออกสำรวจรอบป่าด้านบ้านลำพาส ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้พบรอยการออกนอกพื้นที่ของช้างสีดอสุทิน โดยในคืนนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะมาเฝ้าระวังช้างที่บริเวณนี้ให้กับชาวบ้านร่วมประชุมแนวทางป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 หัวหน้าวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าซับลังการ่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ สำนักงานภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี


Thursday, October 10, 2019

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและผู้ใหญ่บ้านหล่ายทา ต.ตาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณ ลำห้วยแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งแนวรั้วไฟฟ้าที่สำรวจมีระยะทาง 300 เมตร

พังดอกรักและพังวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าติดตามช้างพบช้างจำนวน 2 ตัว คือ พังดอกรักและพังวาเลนไทน์ บริเวณห้วยไคร้ ในพื้นที่ จ.ลำปางTuesday, October 08, 2019

พลายฉลาด

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ว่าพลายฉลาดได้ออกนอกพื้นที่ด้าน บ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร โดยทำความเสียหายแก่พืชผลของชาวบ้านได้แก่ กล้วย อ้อยและมะละกอที่ชาวบ้านปลูกไว้ 


Monday, October 07, 2019

ต้นกล้วยอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ขนต้นกล้วยให้ช้างกินเป็นอาหารที่แคมป์ 2 (แม่ยาว)ช้าง 3 ตัว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างจำนวน 3 ตัว คือ พังคำดี พังนุ่นและพังฝ้าย บริเวณใกล้กับแคมป์ 1 (แม่ปอน) จึงได้ช่วยกันต้อนช้างเข้าไปในป่าบริเวณห้วยทรายขาว
Saturday, October 05, 2019

ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ตรวจรั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านวัดเขาประตูชุมพล และได้พบว่ามีต้นไม้ล้มทับสายลวดด้านบ้านซับใหญ่ จึงได้นำต้นไม้นั้นออกและต่อลวดให้ใช้งานได้ดังเดิมFriday, October 04, 2019

ประชุมผลการติดตามช้าง

คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมประชุมผลการติดตามช้างในป่าของเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
ขยายรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ขยายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพิ่มทางด้านติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ ลำปาง บริเวณศูนย์บริการประชาชนกรมทางหลวงขุนตาล ซึ่งมีระยะทาง 150 เมตร และได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Thursday, October 03, 2019

ตัดหญ้ารอบสระ

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตัดหญ้าบริเวณรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสระ 1 (แคมป์ 1 แม่ปอน) เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกทำให้หญ้าขึ้นสูงงานบำรุงรักษารั้วไฟฟ้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณ รั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านบ้านโนนสวรรค์