Monday, October 07, 2019

ช้าง 3 ตัว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างจำนวน 3 ตัว คือ พังคำดี พังนุ่นและพังฝ้าย บริเวณใกล้กับแคมป์ 1 (แม่ปอน) จึงได้ช่วยกันต้อนช้างเข้าไปในป่าบริเวณห้วยทรายขาว
No comments: