Friday, October 04, 2019

ขยายรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ขยายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพิ่มทางด้านติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ ลำปาง บริเวณศูนย์บริการประชาชนกรมทางหลวงขุนตาล ซึ่งมีระยะทาง 150 เมตร และได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
No comments: