Monday, February 18, 2019

ประชุมเวทีพัฒนาโครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองและผู้นำชุมชนในตำบลทาสบเส้า ตำบลทากาศ เข้าร่วมประชุมเวทีพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางจัดการทรัพยากรให้สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืนโดยมี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย อ.แม่ทา จ.ลำพูนThursday, February 14, 2019

คาดว่า น่าจะโขลงใหญ่

เมื่อวานนี้ (13 ก.พ.2562) เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ออกไปตรวจดูความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ไม่พบช้าง พบแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ เพิงสำหรับพักผ่อนในไร่พัง และพืชทางการเกษตรเสียหายบางส่วน

Yesterday, our field staff inspected the damage as it had been informed by the villager that elephants went out of the forest to ruin the shed and damage some crop.

Wednesday, February 13, 2019

เหลือไว้แต่ร่องรอย

จนท.ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับ จนท.หน่วยพิทักษ์ต้นน้ำลำสนธิเข้าสำรวจไร่ของนายดาว ประดับทอง บ้านเลขที่ 25 ม.10 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 พิกัดที่ 0753351/1746897 ที่แจ้งว่า มีช้างเข้าไปในแปลงปลูกผัก จากการตรวจสอบพบว่า มีร่องรอยเท้าช้างจริง แต่ชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

Our field staff and Lamsonthi Water Source's ranger surveyed the damage at Mr. Pradapthong's farm, at 25 Moo10, Tambon Wangthong, Pakdeeechumpol District, Chaiyaphom Province (Location:0753351/1746897) after elephants walked into his vegetable beds. From observation, found elephant's footprint but he did not claim the damages.      กลุ่มพังวาสนาออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำซับลังกา ออกติดตามช้างกลุ่มพังวาสนา พังพรชิตา พังน้องใหม่และลูก เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่เข้าไปในไร่นายเกรียงศักดิ์ที่หมู่บ้านโคกกรวด พิกัด 0749396 E 1738182 N ซึ่งจากการติดตามร่องรอยพบว่า ช้างกลุ่มนี้ได้กลับเข้าป่าเรียบร้อยแล้ว มีความเสียหายเล็กน้อยคือ ต้นมะพร้าว 2 ต้นและหัวมันจำนวนหนึ่ง

On February 11, 2019, our Lopburi field staff had tracked elephants, Pang Wadsana's group with Pang Pornchita, Pang Nongmai and baby after the staff was informed that our elephant went to Mr.Kriengsak's farm, Ban Kokkroud (Location : 0749396 E 1738182 N). From Tracking, elephants back to the forest already, and they have damaged some of cassava and 2 coconut trees. 


Monday, February 11, 2019

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราว

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราวเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่บริเวณลำห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On February 10, 2019, our Lampang field staffs installed sufficiency electric fence at Measapod Creek area, Meatha, Lampoon.ตัวหาย ทิ้งไว้แต่ร่องรอย

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ร่วมกับ จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ ออกสำรวจติดตามช้างออกนอกพื้นที่แนวป่าไร่ละมุดบ้านวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พิกัดที่ 0747963 / 1745913 พบแต่ร่องรอยไม่พบตัวช้าง

On February 10, 2019 while our Lopburi field staffs with Lamsonthi Water Source's ranger had been surveying along the boundary at Railamud Ban Wangyai, Tambon Wangtong, Pakdeechumpol District, Chaiyaphom Province (Location 0747963/1745913), they found elephant's track but not found the elephants.
Friday, February 08, 2019

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงแถวบ้านลำพาส พบว่า ถูกช้างพังเป็นแนวยาว
ตอนนี้ช่วยกันซ่อมเรียบร้อยแล้ว

Our Lopburi field staffs found the sufficiency electric fence at Ban Lampad was destroyed by elephants in long line. Now restored.  


เริ่มเข้าหน้าแล้ง

เมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งอาหารช้างประเภทหญ้า ไผ่ เถาวัลย์ต่างๆ เริ่มแห้ง ช้างที่ผูกเลี้ยงไม่สามารถหาอาหารได้เพียงพอ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี จึงนำต้นกล้วยมาเป็นอาหารเสริมสำหรับช้างผูกเลี้ยงคือ พลายโอเลี้ยง และพลายสมชาย

In Summer, elephant's foods, grass, bamboo and others are going to dry, chained elephants (Plai O-lieng, Plai Somchai) were lacked of natural food, our field staffs have to provide banana tree to them.   
ช้างเล่นฝุ่น

วันนี้เจอช้างกลุ่มพังดอกขาว เดินอยู่แถวกิโลเมตรที่ 1
Today we meet Pang Dokkaw's group walk around KM.1, Sublangka Wildlife Sanctuary.


Thursday, February 07, 2019

พังคำดี พังนุ่นและลูก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันต้อนช้างพังคำดี พังนุ่นและลูกเข้าป่าบริเวณห้วยแม่ปู

On February 6, 2019, our Lampang field staff fetched Pang Kamdee, Pang Noon and her baby back into deep forest at Meapoo Creek area.

 พังคำดี
พังนุ่นและลูก

Monday, February 04, 2019

วัดระดับน้ำของแหล่งน้ำ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ลงวัดระดับน้ำของแหล่งเก็บน้ำที่ 1 และที่ 2 เพื่อทราบถึงปริมาณของน้ำในแต่ละช่วงเวลา โดยแหล่งน้ำที่ 1 (แหล่งน้ำที่รับน้ำจากการปั๊มน้ำโดยตรง) มีความลึก 1.50 เมตร และแหล่งน้ำที่ 2 (แหล่งน้ำที่รองรับน้ำที่เอ่อล้นจากแหล่งที่ 1) มีความลึก 1.36 เมตร

Our Lopburi field staff measure the water level at pond 1 and pond 2. (Km8.) Pond 1  (receive water directly from solar pump) water level at Pond 1 has a dept of 1.5 meters and Pond 2 (support the water overflow from pond1) has a dept of  1.36 meters . 
แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับช้างและสัตว์ป่าอื่น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยการขุดเจาะน้ำบาดาล และสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้มีน้ำไหลมาเก็บไว้ตามแอ่งน้ำที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นได้ใช้ในหน้าแล้ง

Provincial Electricity Authority support to develop water source for elephnats and other animals at Sublangka Wildlife Sanctuary by drilling groundwater and pump with solar cell to receive water and then flow into the pond.  


พลายบุญยัง

พลายบุญยัง ลูกของพังแม่บุญแก้ว ปัจจุบันอายุ 5 ปี

Plai Boonyung, son of Pang Meaboonkeaw  is 5 years old. 


พังลำปาง

เช้านี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ตรวจดูแผลของพังลำปาง ที่ผูกเลี้ยงไว้เนื่องจากต้องทำความสะอาดแผลให้ทุกวัน ปรากฎว่า แผลด้านในแห้งและไม่มีหนองแล้ว จึงคาดว่า สามารถปล่อยพังลำปางให้หากินตามอิสระได้ใน 2-3 วันนี้ฝุ่นที่ซับลังกา

ฝุ่นที่ใครๆ กำลังกลัว แต่พลายสุทัศน์ไม่กลัวคร๊าบ เล่นฝุ่นอยู่ตัวเดียวแบบคลุ้งกระจายกันเลยทีเดียว

Plai Suthas is not afraid of dust like humans, he enjoys to play dust.     

                                      


Saturday, February 02, 2019

โครงการฝึกอบ รมให้ความรู้ และเฝ้าระวังช้างป่า ปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 2562 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน จัด "โครงการฝึกอบ รมให้ความรู้ และเฝ้าระวังช้างป่า ตามโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" ประจำปี 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องช้าง และวิธีการผลักดันช้างออกจากพื้นที่อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ในการนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน เป็นชาวบ้านจาก 11 หมู่บ้าน ที่มีพื้นที่อาศัยและทำการเกษตรในตำบลสร้างค้อ และตำบลผาเสวย อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 


On February 2019 Elephant Reintroduction Foundation joined with Phupan National Park held the program of  "educating and monitoring wild elephant according to the experimental release elephant back to the forest, in accordance with Her Majesty's initiative The Queen in the 9th Reign 2019" at Phupan National Park. The Objective of program : to give knowledge of elephant behavior and how to  push elephants back to the forest safely. Khun Wimol Ungphombundit, Chief of Phupan National Park preside at the ceremony. There were 100 people from 11 villages in Tambon Srangklo and Tambon Phasavia, Phupan, Sakol Nakorn Province had joined this project.

Friday, February 01, 2019

พังดอกรัก

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างพังดอกรักบริเวณแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On January 31, 2019 our Lampang field staffs found Pang Dokrak at  Measapod creek area, Meatha District, Lampoon Province.
พังสุพรรษาและพังดุ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ช้างพังสุพรรษาและพังดุเล่นน้ำที่บริเวณสระ1 ใกล้กับแคมป์ 1 (แม่ป๋อน)

On January 31, 2019 Pang Supansa and Pang Duh played water in Pond 1 near Camp1 (Meapon).สอนน้องรักษ์ป่าที่ภูพาน

วันนี้ (1 ก.พ.2562) มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน จัดโครงการ "คนไทยดวงใจสีเขียว สอนน้องรักษ์ป่า" ประจำปี 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างและสัตว์ป่าอื่น อันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยา โดยมีนายประครองศักดิ์  ขันเพียแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอภูพาน เป็นประธานเปิดงานโครงการครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนจาก 4 โรงเรียน จำนวน 100 คน ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
On February 1, 2019, Elephant Reintroduction Foundation with Phupan National Park held the project " KhonThai Dongjai Si Keaw - Sorn Nong Rak Pha 2019 " at Phupan National Park. The objective of the project is to give knowledge about the important of the nature include of elephants and other animals. Khun Praklongsak Kunpaikeaw, Senior Assistant District Chief Officer of Phupan preside over the ceremony. There were 100 students from 4 school in Tambon Srangklo, Phupan, Sakol Nakron Province.