Saturday, August 17, 2019

เจ้าหน้าที่เดินตรวจการณ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำหน่วยสกัดด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  ออกตรวจแนวไร่ของชาวบ้านที่ติดกับพื้นที่ป่าด้านบ้านโคกกรวด จากการสำรวจไม่พบร่องรอยของช้างทางด้านนี้

On August 17, 2019, Our Lopburi field staffs at check point surveyed around the boundary of the forest close to the villager's farm at Ban Kookgroud but they have not found any sign of elephants here.
ช้างออกบ้านวังใหญ่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ไปทำความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรที่บ้านวังใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปต้อนช้างกลับเข้าป่าเรียบร้อยแล้ว

On August 16, 2019, Our lopburi field staff was informed by the villager that there was elephant went out of the forest to damaged agiculturals at Ban Wangyai which the staffs have already fetched the elephant back to the forest. 

Friday, August 16, 2019

รั้วลวดหนาม

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันทำร้ัวลวดหนามบริเวณตู้ยามตำรวจทางหลวงขุนตาล เป็นระยะทาง 30 เมตร

Today, lampang field staff helped to build a barbed wire around the Khun Tan Highway Patrol Box for a distance of 30 meters.
ช้างออกบ้านลำพาส

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้รับแจ้ง มีช้างออกนอกพื้นที่ด้านบ้านลำพาด จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีพืชผลทางการเกษตรคือ กล้วย ข้าวโพด ต้นข้าวได้รับความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นสีดอสุทินที่ชอบออกบริเวณนี้

On August 15,2019, our Lopburi field staff was informed that elephant went to damage a little of  bananas corn and rice. The staffs suspect that was Plai Suthin who like to live near here.    
Wednesday, August 14, 2019

พังดุและพังสุพรรษา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันต้อนช้างจำนวน 2 ตัว คือ พังดุและพังสุพรรษา เข้าป่าบริเวณห้วยแม่ใน (สาขาแม่ยาว)

On August 13, 2019 our Lampang field staffs help to fetch 2 elephants Pang Duh and Pang Supansa back to the forest at Meanai Creek (Meayao Creek area).Monday, August 12, 2019

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

On August 12, 2019, our Lampang field staff  bless and honor  to Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother on the occasion of her 87th birthday anniversary.
 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

ถวายพระพรพระพันปีหลวง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติประจำหน่วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยต้นน้ำลำสนธิ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

The Foundation's field staffs with The Foresstry at Lamsonthi Substation pay respect before the image Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother. On the occasion of Queen Sirikit The Queen Mother 's Birthday Anniversary.Saturday, August 10, 2019

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านทิศตะวันออก

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตวุ์ป่าซับลังกา ออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านทิศตะวันออกตามแนวเขาพังเหย และได้ซ่อมบำรุงรั้วโดยตัดหญ้าและตรวจเช็คกระแสไฟทั้ง 3 บริเวณคือ ที่จุดช่องเสือ จุดบ้านโนนสวรรค์ และวัดเขาประตูชุมพล พบว่าเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ชำรุดหลายจุด 

Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary  checked 3 lines of the sufficiency electric fence along Panghey Mountain ( East of the Sanctuary), they found some of the fence kits broke so they maintained and cut the high grass along the fence.  


หมายเหตุ:
ช่องเสือหรือด้านต้นน้ำ (อินเวอร์เตอร์เสีย 1/ เครื่องควบคุมเสีย 1)
บ้านโนนสวรรค์ (แบตเสีย1 / อินเวอร์เตอร์เสีย 1)
วัดเขาประตูชุมพล (แบตเสีย 1/ เครื่องควบคุมเสีย 1)

Thursday, August 08, 2019

ตามช้างพังนิ่มนวล


เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำหน่วยย่อยภูพาน จ.สกลนคร ออกติดตามช้างพังนิ่มนวลที่ออกนอกพื้นที่ไปทางด้าน จ.กาฬสินธุ์

Our field staffs at Phupan National Park tracked Pang Nimnaul that her went out  to the boundary of the National Park at Kalasin Province.  
Wednesday, August 07, 2019

เวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า

คุณสุวพร  ธนะสาร และคุณสุบิน จำอินถา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า จัดขึ้นโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562

Khun Suwaporn Thanasan and Khun Subin Jamintha joined the meeting to consult and solve the problem about elephants which arraged by Doiphamaung Wildlife Sanctuary during August 6-7, 2019 at Maungyao, Lampang Province and Measapod, Lampoon Province.
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านแม่สะป้วด จ.ลำพูน

พบช้างกลางดึก

เมื่อกลางดึกวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งว่าพบช้างจำนวน 2 ตัว คือพังดุและพังสุพรรษา บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง จุดห้างฉัตร จึงได้ช่วยกันต้อนช้างกลับเข้าป่า

Late on August 4, 2562 , the Foundation's field staff   was informed that 2 elephants ( Pang Duh and Pang Supansa) were found at Hangchart Highway Service Point. Then the staffs rush to fect 2 elephants back to the Sanctuary.


Monday, August 05, 2019

โครงการสอนน้องรักษ์ช้าง สร้างป่า ครั้งที่2

โครงการสอนน้องรักษ์ช้าง สร้างป่า ครั้งที่ 2
ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง
วันที่ 3 สิงหาคม 2562

The Project of  "Teach Children to Love Elephant and create the forest" -2nd 
At National Elephant Institute and Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang
On August 3, 2019พิธิเปิดโดยคุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ
The ceremony opening by Khun Sivaporn Dardarananda


แนะนำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองโดย ว่าที่ร.ต.ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง


พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง

โรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปาง

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาคม จ.ลำปาง

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปาง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน

น้องๆ ผู้ช่วยวิทยากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช้างเบื้องต้น

คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคุณพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ

น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
ให้ความรู้เรื่องพืชอาหารช้าง
เด็กๆ ให้อาหารช้างและได้ลองสัมผัสกับช้างช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเล่นเกมส์และทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรม
โดยผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มอบรางวัลให้แก่กลุ่มที่ตอบคำถามได้คะแนนสูงที่สุด

เตรียมตัวเดินทางไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
อธิบายการปลูกพืชอาหารช้างก่อนการปลูกจริง

เด็กๆ ลงมือปลูกพืชอาหารช้าง


พิธีปิดโดยว่าที่ร.ต.ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง