Wednesday, August 28, 2019

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะนักวิจัย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะนักวิจัย โครงการ "การมีส่วนร่วมในการจัดการช้างและปศุสัตว์ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ต.ทากาศและต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน" ณ เทศบาลทาสบชัย

On August 27, 2019 Khun Subin Jamintha joined the meeting "Participation in elephant management and livestock in Doi Phamaung Wildlife Sanctaury" at Thasobchai Municipality Office.


No comments: