Friday, June 21, 2019

ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้า

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยชมพู (ลำห้วยจำบ่อแป้น) อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งมีระยะทาง 900 เมตร พบว่ากระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติและได้ช่วยกันถางหญ้าบริเวณรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงTuesday, June 18, 2019

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าบริเวณรั้วไฟฟ้าห้วยม่วงทุ่งหลวง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางMonday, June 17, 2019

ซ่อมสะพาน

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้ช่วยกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด (ประมาณกิโลเมตรที่ 10-11) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและลาดตระเวนระหว่างแคมป์ 1 และแคมป์ 2

Today our Lopburi field staffs restore wood bridge at KM. 10-11, this route use for surveying and transporting between Camp 1 and Camp 2 .จุดสกัดช้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ช่วยกันสร้างห้องครัวและห้องน้ำตรงจุดสกัดช้างชั่วคราวที่ชาวบ้านให้การอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่

Our field staff at Lopburi were building a kitchen room and toilet for  temporary camp.Tuesday, June 11, 2019

พบช้างกลุ่มใหญ่

เมื่อวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ได้ติดตามพฤติกรรมช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองฝั่งจ.ลำพูน พบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 10 ตัว

During June 3-7, 2019, our Lampang field staff with Doiphamaung Wildlife Sanctuary have tracked elephants  at side of Lampoon province, they found big group of 10 elephants.Monday, June 10, 2019

ซ่อมแซมรั้วด้านเขาพังเหย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยหนองใหญ่ ร่วมกันลาดตะเวนตรวจรั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านเขาพังเหย พบว่ามีต้นไม้ล้มทับสายไฟรั้ว 1 จุด จึงได้ทำการตัดต้นไม้ออกแล้วแก้ไขโดยดึงสายลวดใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่าแบตเตอรี่เสีย 1 ลูก เนื่องจากไม่เก็บไฟ

Our Lopburi field staff with Sublangka Wildlife Sanctuary (Nongyai) check the sufficiency electric fence at Panghuai Mountain, they found a tree falling on the fence so they already cut off and pull the wire. They also found that the battery was broken.


Friday, June 07, 2019

ดูแลจุดสกัดตะเคียนโพรง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี ปรับดันหญ้าที่ขึ้นสูงในบริเวณจุดสะกัดตะเคียนโพรง ม.12 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

On June 6, 2019 our Lopburi field staffs cut high grasses at Takien-Prong Substation.
ทำความสะอาดแคมป์1 ซับลังกา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันทำความสะอาด ตัดหญ้าและดูแลความเรียบร้อยแคมป์ 1 หลังจากที่ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ย้ายกันไปออกติดตามและเฝ้าระวังช้างด้านทิศเหนือกันหมด 

Our Lopburi field staffs clean up Camp1 after passing dry season, all of  field staffs have moved to observe elephants at the North of Sublangka Forest. 


ซ่อมแซมกระท่อมเฝ้าไร่


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่จากเขตฯ หน่วยต้นน้ำช่วยกันซ่อมแซมกระท่อมเฝ้าไร่ของชาวบ้านหมู่บ้านโคกกรวด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ที่ช้างทำลายพังเสียหายจนแล้วเสร็จ

On June 3, 2019 our field staffs with Sublangka Wildlife Sanctuary (Lamsonthi Water Source Substation) restore villager's shred at Ban Kokkroad, Tambon Yangsao, Vichien Buri District, Phectchaboon. 
พบรอยเล็บหมี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ได้ออกเดินติดตามช้างร่วมกันทางด้านตะเคียนโพรง พบรอยช้างมาทางด้านนี้เมื่อ 2 วันก่อน ซี่งช้างในบริเวณนี้มี 2 ตัว คือ สีดอสุทิน และพังลำปาง โดยระหว่างการติดตามช้าง ได้พบรอยเล็บหมีที่ต้นขนุนอีกด้วย

On May 30, 2019, our Lopburi field staffs with Sublangka Wildlife Sanctuary tracked elephants at Takienprong, they found elephant's trails that they came here 2 days ago. And during the tracking the staff found bear's paw on jackfruit tree too. 


Wednesday, June 05, 2019

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเข้าป่าติดตามพฤติกรรมของช้าง บริเวณหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

On June 3, 2019 our Lampang field staffs with Doiphamaung Wildlife Sanctuary tracked elephants to observe their behavior at Mealieng Pattana, Serm-ngam District, Lampang.Monday, June 03, 2019

ดูแลรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงและติดตามช้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี ได้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่1 ออกติดตามช้างที่ลำพาส และอีกชุดตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าที่กั้นบ่อของชาวบ้านฝั่งลำเจา

On June 1, 2019, our Lopburi field staffs divide into 2 groups, group 1 going to track elephants at Lampast and group 2  is cutting high grasses around the sufficiency electric fence at the Lamjao village's pond.                              

Tuesday, May 28, 2019

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังช้างป่าปี 2562 จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้าง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง โดยวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้จัด ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยาม จ.ลำปาง โดยมี ว่าที่ร.ต.ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเป็นประธานเปิดโครงการฯและวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ได้จัด ณ ศาลาประชาชมหมู่บ้านแม่สะป้วด จ.ลำพูน โดยมีพล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นประธานเปิดโครงการฯ

During May 25-26, 2019, Elephant Reintroduction Foundation hold the Project of Elephants Training and Observation 2019 to people who live around the forest at  Meayam Forest Protect, Lampang.


 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร.ต.ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเป็นประธานเปิดโครงการฯ
On May 25, 2019, the ceremony was opened by Chief of Doiphamaung Forest 


 น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า
 บริบทของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

 คุณวันเพ็ญ  พรินทรากูล วิทยากรจากสถาบันวิจัยหริภุญชัยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 6 หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ 
เป็นประธานเปิดโครงการฯ
On May 26, 2019, the ceremony was opened by Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation.  อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า
 บริบทของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ .ลำปาง แนะนำตัวให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า
 บริบทของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ มอบของที่ระลึกแก่  
อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ มอบของที่ระลึกแก่  
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 คุณวันเพ็ญ  พรินทรากูล วิทยากรจากสถาบันวิจัยหริภุญชัยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ มอบของที่ระลึกแก่  
 คุณวันเพ็ญ  พรินทรากูล วิทยากรจากสถาบันวิจัยหริภุญชัย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 4 หมู่บ้านในจังหวัดลำพูน