Friday, December 27, 2019

ตัดกล้วยให้ช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาไปตัดกล้วยมาให้ช้างที่ผูกเลี้ยง คือ พังลำปาง สีดอสมชาย และพลายโอเลี้ยง


No comments: