Wednesday, January 20, 2021

ขนหญ้าบาน่า

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันขนหญ้าบาน่าขึ้นรถเพื่อนำมาเป็นอาหารให้ช้างแม่รับพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ 

ลูกช้างเกิดใหม่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 15 ตัว ประกอบด้วย 1.พังตุ๊กตา 2.พังกันยา 3.พังดารา 4.พังลดา 5.พังสุพรรษา 6.พังดอกแก้ว 7.พังเพชรา 8.พังหนึ่ง 9.พังวิด้า 10.พังดวงดาว 11.พังดวงใจ 12.พังปานดาว 13.พังดาวเสาร์ 14.สีดอมารวย 15.ลูกช้างเกิดใหม่ บริเวณลำห้วยแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On January 18, 2021 our Lampang field staff tracked elephants in the forest found group of 15 elephants consisted of 1.Pang Tukta, 2. Pang Kanya, 3.Pang Dara, 4.Pang Lada, 5.Pang Supansa, 6. Pang Dokkeaw, 7.Pang Phetchara, 8.Pang Nhung, 9.Pang Vida, 10.PangDongdao, 11.Pang Dongjai, 12. Pang Pandao, 13.Pang Daosoa, 14.Sidor Maruay and 15. a new born baby elephant. They lived at Mae Sa Ngea Creek area, Mea Tha District, Lampoon Province. 
พังสายทอง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าติดตามช้างในป่าพบพังสายทองหากินอยู่ตัวเดียว บริเวณลำห้วยแม่ใน (สันนาไห้เดียว) ในพื้นที่อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

On January 18, 2021, when our Lampang field staffs were tracking the elephants in forest they found Pang Saithong lived alone at Mae Nai Creek area in the zone of  Hangchart District, Lampang Province.

Monday, January 18, 2021

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 1 พบว่ามีต้นไผ่ล้มทับทำให้กระแสไฟไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

On January 16, 2021 our Lampang field staff checked the sufficiency electric fence phase-1 found that bamboo tree was falling over the fence and the electricity could not be used. The field staff restored the fence to work again.


พังวาสนาเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ไปรื้อถอนแคมป์1 ซับหวาย และได้กลิ่นเหม็น จึงตรวจสอบหาที่มาของกลิ่น พบว่าห่างจากแคมป์ไปประมาณ 100 เมตร พิกัด N 15.40.740 E 101.22.059 มีช้างเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 5 วัน โดยจากการตรวจสอบเป็นพังวาสนา หลังจากแจ้งเรื่องต่อมูลนิธิฯสำนักงานกรุงเทพ วันต่อมา (วันที่ 17 มกราคม 2564) เจ้าหน้าที่จึงได้นิมนต์พระมาทำพิธีทางศาสนา และขุดหลุมฝังพังวาสนา 

On January 16, 2021,our Lopburi field staff demolished Camp 1 (Sabwai) and smelled the bad smell. Therefore examining the source of the smell it was found that about 100 meters away from the camp at N 15.40.740 E 101.22.059, the elephant died about 5 days ago. After reporting to the Foundation Office (Bangkok) on January 17, 2021, the staff invited the monks to perform religious ceremonies and then dug a grave for Pang Wadsana.

 รื้อแคมป์ 1

วันที่ 16 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้ารื้อถอนแคมป์ 1(ซับหวาย) ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อนำวัสดุที่ยังดีอยู่นำไปสร้างแคมป์ใหม่

On January 16, 2021, Foundation field staff Lopburi Province to demolish Camp 1 (Sub Wai) that have not been used to bring good materials to build a new campsite.ตรวจงานปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้

วันที่ 15 มกราคม 2564 คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ  ร่วมตรวจงานการปรับปรุงอาคารศูนย์ความรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ของบริษัท เอช เดคคอเรชั่น จำกัด ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On January 15, 2021, Khun Wasan Klomjinda, chief of the Sublanka Wildlife Sanctuary And Mr. Premjith Hemmawath,  Manager of the Foundation check building renovation work at Knowledge Center Building work of H Decoration  Co., Ltd. at Sublanga Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.

 

Thursday, January 14, 2021

มอบกระเช้าของขวัญ

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม, น.สพ.ดร.ทวีโภค  อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ, คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง และคุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปางเป็นตัวแทนมูลนิธิฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

Assoc. Prof. Dr. Chatchot Titaram,  Dr. Thaweepoke Angkhavanich, Foundation Director, Ms. Suwaporn Thanasarn, Coordinator of Chiang Mai-Lampang Office and Ms. Subin Jumintha, the Assistant Coordinator of Chiang Mai - Lampang Office is a representative of the Foundation Giving gift baskets to related organizations on the occasion of Happy New Year 2021.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Dean of Faculty of Veterinary Medicine,Chiang Mai Universitity
ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง 
Director of National Elephant Institute
ตัวแทนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง
Doi Phamaung Wildlife Sanctuary
หัวหน้าสวนป่าทุ่งเกวียน

ตัวแทนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้างฉัตร
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน จ.ลำปาง


Wednesday, January 13, 2021

หญ้าอาหารช้าง

วันนี้ (13 มกราคม 2564) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำหญ้าบาน่าที่ได้รับบริจาค จากโครงการ "ค่าหญ้าแม่รับของน้องทับเสลา" โดยแม่ๆ FCทับเสลาผ่านเพจเฟซบุ๊กคนรักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง ลงจากรถบริเวณแคมป์ 2 (แม่ยาว) เพื่อนำไปให้ช้างแม่รับพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์ได้บริโภค

Today (January 13, 2021), our Lampang field staff help bring Bana grass donated from the "Thap Salao's adoptive mother grass fee" Project by Thap Salao's Fan Club through the Facebook page " Love Chang, Love Pa Doi Pha Muang", at the Camp 2 (Mae Yao) for 2 elephants Pang Dokrak and Pang Valentine.

Tuesday, January 12, 2021

พาพลายโอเลี้ยงเข้าป่าด้านใน

วันที่ 10 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำ ช่วยกันพาพลายโอเลี้ยงให้เข้าไปอยู่ด้านในรั้วไฟฟ้า โดยพาเข้าไปปล่อยบริเวณป่าซับหวายซึ่งอยู่ใจกลางป่าซับลังกา

On January 10, 2021, The Foundation field staff in Lopburi province together with the upstream forest protection unit help to bring Plai O-Lieng stayed in the electric fence area. By taking him to release at the area of Sapwai forest, which is in the center of Sublangka forest. 


น.สพ.ทวีโภค ประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่ 9 มกราคม 2564 น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางมาประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ถึงแนวทางการทำงานและการดูแลช้างในเขตรักาษพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี โดยได้ตรวจสุขภาพพลายโอเลี้ยงที่ผูกปรับพฤติกรรมอยู่ที่แคมป์ต้นน้ำด้วย
 
On January 9, 2021, Dr. Thaweepoke Angkhavanich,DVM, Director of the Foundation haก a meeting of field staff in Lopburi Province about working and care guidelines for elephants in the SubLangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province. And also examined the health of Plai O-Lieng, which was tied for rehabilitating at Ton Nam Camp. 

ลาดตระเวณ บ้านลำพาส

วันที่ 8 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกลาดตระเวณ บริเวณแนวป่าบ้านลำพาส โดยไม่พบว่ามีช้าง พบเพียงรอยเก่าที่ช้างได้มาเมื่อ 5 วันก่อน

On January 8, 2021, Foundation field staff at Lopburi Province patrol at Ban Lampass with no elephants found, found only the old trails that the elephants came here 5 days ago. 

Monday, January 11, 2021

พาลูกช้างไปหาแม่

วันนี้ (11 มกราคม 2564) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง นำลูกช้างพังทับเสลาลงไปหาพังดอกรัก และพังวาเลนไทน์บริเวณข้างอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ก่อนจะนำช้างทั้ง 3 ตัวไปเดินเล่นด้วยกันในป่า

Today (January 11, 2021) The Foundation field staff, Lampang Province and the Doi Phamuang Wildlife Sanctuary bring the baby elephant Pang Tab Salao go to live with Pang Dokrak and Pang Valentine near  Mae Yao reservoir. Then taking all 3 elephants to walk together in the forest.