Saturday, June 25, 2016

Pang Doremi and Plai Chalard Romantic Interlude

Our field staff report that Pang Doremi and Plai Chalard are mating naturally in the wild. The Foundation hopes that in two years time a new baby elephant will be born and reconfirms the success in the elephant reintroduction program which nurtures the sustainability of elephants whose number in Thailand have declined substantially.

Friday, June 24, 2016

พังโนแอล

พังหัวดีดูแลลูกสาว "พังโนแอล" อย่างใกล้ชิด

Wednesday, June 22, 2016

ป้ายโครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ


ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้ามาติดป้ายโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับทางมูลนิธิฯ บริเวณทางเข้าแคมป์ 1 แม่ป๋อน 

ศาลาเอนกประสงค์
ศาลาเอนกประสงค์ ถูกปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 

พลายตะวัน


พลายตะวันหลังจากปล่อยเข้าป่า มีรูปร่างสูงใหญ่ ขณะนี้ได้ออกมาใกล้กับชายป่าดอยผาเมือง เจ้าหน้าที่กำลังจะนำพลายตะวันกลับเข้าไปในป่าตามเดิม 

Friday, June 17, 2016

เดินทางโดยสวัสดิภาพ

เช้าวันที่ 17 มิ.ย. 2559 เวลาประมาณ 10.30 น.พังพรรษาได้เดินทางถึงแคมป์ 1 (แม่ป๋อน) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เรียบร้อยแล้วThursday, June 16, 2016

พังพรรษา

พังพรรษา ช้างเพศเมียอายุ 10 ปี เตรียมตัวเดินทางเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง เพื่อเข้าร่วมสู่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

          
                 

Monday, June 13, 2016

ออกนอกพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มช้าง (พังบัวแก้ว, พังพลอย, พังดีใจ, พังนกแล, พังบัวเงิน) ออกนอกพื้นที่ป่า บริเวณบ้านใหม่พัฒนา ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร และที่บริเวณบ้านนาแก้ว ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์

กิจกรรมทำโป่งเทียม และปลูกต้นไม้Sakol Nakorn Province and Phupan National Park  plant trees and make a salt lick at Phupan National Park. 
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน ปลูกป่าและทำโป่งเทียม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

Friday, June 10, 2016

Plai Somchai
Plai Somchai is living at Subvai area, Km. 10, Sublangka Wildlife Sanctuary.
พลายสมชายหากินอาหารอยู่บริเวณซับหวาย กิโลเมตรที่ 10

ช้างซับลังกา

video

4 elephants : Pang Sill, Pang Dummy, Pang Changngern and Pang Mokea are having salt lick at Km.2, Sublangka Wildlife Sanctaury.
 พังซิ่ว พังดำมี่ พังฉางเงิน และพังโมเก่ กำลังกินดินโป่งเทียม ที่กิโลเมตรที่ 2 ในป่าซับลังกา

สนับสนุนเพื่อรั้วไฟฟ้า
Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation receive a cheque of 2,200,000 Baht form Khun Pattamanithi Senanarong, Crown Property Bureau Foundation   to sponsor electric fence, on June 9, 2016.
คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อการจัดสร้างรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างออกนอกพื้นที่จำนวน 2.2 ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีคุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ เป็นผู้มอบเงิน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.

Wednesday, June 08, 2016


Airports of Thailand Public Company Limited [AOT] donates 50,000 bath to Elephant Reintroduction Foundation  and 13 foundations every year.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มอบบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิ และสมาคมจำนวน 13 องค์กรๆ ละ 50,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องมาโดยตลอดThursday, June 02, 2016

กฟภ. มอบเงินบริจาค


Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation receive donation from Khun Phaiboon Siripanoosatien Broud of Directors of  Provincial Electricity Authority (PEA) to sponsor Her Majesty Queen Sirikit's Elephant Reintroduction program on the Auspicious Occasion of Her Royal seventh Cycle Birthday Anniversary, on August 12, 2016. at Chapattana Foundation.
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินเช็ค จากคุณไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ ที่มอบบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดหาช้างเข้าร่วมโครงการ  "คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา  

Monday, May 30, 2016
Our Lopburi fieldstaffs guide Mor Nat Wanachalearn, DVM and photographer to collect pictures and our elephant behavior for making a documentary to honor Her Majesty Queen Sirikit.      
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี เตรียมตัวนำสัตวแพทย์หญิงนัทธ์ วนาเฉลิม และช่างภาพ ออกติดตามช้างเพื่อเก็บภาพและข้อมูลช้างในโครงการฯ ซึ่งเป็นงานสนองตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำหรับเขียนสารคดีเรื่อง "บันทึกรัก(ษ์) ของแม่" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ด้านการอนุรักษ์สัตว์ และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

Sunday, May 29, 2016

ช้างกลุ่มใหญ่ในซับลังกา
Elephants group together in Sublangka Forest.

ขุดบ่อบาดาล
Our Lopburi field staff reported that Sublangka Wildlife Sanctuary drilled groundwater at KM 10. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีรายงานว่า เมื่อวานนี้มีการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา บริเวณกิโลเมตรที่ 10

Wednesday, May 25, 2016

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดูพื้นที่ปล่อยช้าง

Khun Somphop Thengtabtim, Deputy Governor of  Provincial Electricity Authority visit The Foundation at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.
คุณสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Monday, May 23, 2016

Board MeetingElephant Reintroduction Foundation arrange Board meeting to review our projects 1/2016 at Plaza Athenee Hotel. on May 23 2016. 
ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ครั้งที่1/2559 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 

Friday, May 20, 2016

สีดออดุลย์Today Sidor Adul is getting better, can eat and joyfull. 
วันนี้สีดออดุลย์มีอาการดีขึ้น ร่าเริงและกินอาหารมากขึ้น

Wednesday, May 18, 2016

สีดออดุลย์Sidor Adul admits at Elephant Hospital, Lampang.สีดออดุลย์ เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง เนื่องจาก สีดออดุลย์ได้รับบาดเจ็บจากต่อสู้กันกับพลายตะวัน  ขณะนี้ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

พังคำดีPang Kamdee was rehabilitated at Pond 1 near Meapon Creek, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.พังคำดี ช้างที่ทางมูลนิธิฯ รับมา ขณะนี้ปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณสระ 1 ใกล้ๆ กับลำห้วยแม่ป๋อน  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าดูพื้นที่ปล่อยช้าง

Khun Jongkulnee Klawsoonthon Director of Chaing mai -Lampang Provincial Electricity Authority visit The Foundation at Doiphamaung Wildlife Sanctuary. 
ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ และลำปาง นำโดยคุณจงกลณี กล่าวสุนทร ผู้อำนวยการกองอำนวยการ เข้าดูพื้นที่สำหรับการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ

ลมพายุฤดูร้อน

Sublangka Forest had a storm last few day, some trees was fell at KM 17. Our field staffs clear them away from road and electric fence. 
เนื่องด้วยเมื่อ 2-3 วันก่อนมีฝนตกหนักพร้อมลมพัดแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่โค่นบริเวณ กม.17 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงช่วยกันเคลียร์ต้นไม้ที่หักโค่นขวางทางและทับรั้วไฟฟ้าออก

Thursday, May 12, 2016

วาสนาและเอิ้น
Pang Wadsana and Pang Earn live at Km.8 near Lamsonthi Creek. 
พังวาสนาพาพังเอิ้นหากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 8 คลองลำสนธิ

พลายสมชาย
Plai Somchai comes to drink water at Camp 1 everyday.
ช่วงนี้พลายสมชายแวะมากินน้ำที่แคมป์ 1 ทุกวัน 

Tuesday, May 10, 2016

ช้างป่าที่ภูพานThis summer season Phupan forest still have little water in a creek. ในยามหน้าร้อนเช่นนี้ ป่าภูพานแม้ว่าอากาศแห้งแล้งแต่ก็ยังมีน้ำขังตามลำห้วยอยู่ให้ช้างพอได้อาศัยกินน้ำ 

Monday, May 09, 2016

พลายอดุลย์บาดเจ็บ

Our Lampang field staff found injured Plai Adul. he has a wound at his rump from tusk attack that could be Plai Tawan did. The wound is deep and Plai Adul is weak so we move him to elephant hospital at Thai Elephant Conservation Center. Firstly Mor Bonus,DVM gives him analeptic. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลำปางออกติดตามช้าง พบว่า พลายอดุลย์มีบาดแผลที่ด้านท้าย จึงเข้าสำรวจใกล้ๆ พบว่า บาดแผลเกิดจากการโดนงาแทง จึงคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผลงานของพลายตะวัน สภาพบาดแผลภายนอกไม่ใหญ่ แต่อาจจะอักเสบภายใน เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันต้อนออกมาให้ถึงแคมป์ 2 เพื่อนำขึ้นรถไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลช้าง ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ โดยในเบื้องต้นหมอโดนัท สัตวแพทย์หญิงจากสถาบันคชบาลเดินทางเข้ามาฉีดยาบำรุงให้ เนื่องจากช้างอ่อนเพลีย

น้ำซับ

video

Pang Dummy, Pang Changngern and Pang Mokea are learning to find capillary water at KM.3 Panghuei  Mountain, Sublangka forest.    
พังดำมี่ พังฉางเงิน และพังโม่เก่ เรียนรู้การหาน้ำในยามแล้ง ซึ่งทั้งสามกำลังกินน้ำซับที่บริเวณ กม.3 เขาพังเหย เขตรักษาพันธุ์ฺสัตว์ป่าซับลังกา

Friday, May 06, 2016

รอยเล็บหมีOur Lopburi field staffs found claw marks on tree that maybe two bears because they have differrent size.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีออกติดตามช้าง และพบรอยเล็บหมีแถวปางกะจา สังเกตุจากรอยเล็บแล้วคาดว่าน่าจะมี 2 ตัวเพราะรอยเล็บมี 2 ขนาด