Wednesday, July 30, 2014

The Elephant Whisperer

Khun Chookiat Pratiprasen with Pang Do-re-mi, Pang June, Pang Duern and Pang Earn.

แคมป์1ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากใช้เวลาในการสร้างนานมาก

Tuesday, July 29, 2014

มิตรภาพในป่าซับลังกาเมื่อพังเอิ้นลูกช้างวัย 2 ขวบที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ได้พบกับพังเดือนโดยบังเอิญ ก็ตามติดพังเดือนไม่ยอมห่าง ส่วนพังเดือนก็ยินดีเป็นแม่รับให้กับพังเอิ้น เนื่องจากพังดาวที่เป็นลูกได้โตขึ้นแล้วแยกจากไปเข้ากลุ่มอื่น นอกจากนี้แล้ว พังโดเรมีและพังจูน(ลูกสาว) ก็เข้ามาเล่นกับพังเอิ้นด้วยเช่นกัน ทำให้เรามั่นใจว่าช้างที่เข้ามาอยู่กับมูลนิธิฯ มีความสุขทุกตัว

Visit SublangkaMr.Stacey Johnson and Mr. Randy Reiches from San Diego Zoo เข้าเยี่ยมชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งได้เห็นการทำงานของสัตวแพทย์ขณะฝังไมโครชิพและเจาะเลือดช้างใหม่ รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ

Microchip


นายสัตวแพทย์ได้ฝังรหัสไมโครชิพ หมายเลข 115-513-33 A ให้แก่พังจูน (ลูกพังโดเรมี) ที่เกิดใหม่ 


น.สพ.ทวีโภค อังควานิช (หมอต้อม) และ ผศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม (หมอบิค) นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ ได้ตรวจสุขภาพช้างที่เข้าใหม่ ทั้ง 2 ตัว (พังเอิ้นและพังจันดี) และได้เก็บเลือดเพื่อกลับไปวิเคราะห์ในแล็บ

Monday, July 28, 2014


ค่ำวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น Mr.Stacey Johnson, Director of Collections, San Diego Zoo. Global, and Mr. Randy Reiches, Curator of Mammals, จาก San Diego Zoo โดยคุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์ และ น.สพ.บริพัฒน์ ศิริอรุณรัตน์  ได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และ นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา ที่ร้านอาหารลียอง เพลินจิต  


 Mr.Stacey Johnson, Director of Collections, San Diego Zoo. Global, and Mr. Randy Reiches, Curator of Mammals, San Diego Zoo, Safari Park, visit Elephant Reintroduction Foundation.

Thursday, July 24, 2014

จัดซื้อและโอนช้างพังเอิ้นและพังจันดี


หลังจากที่ตกลงซื้อขายช้างพังจันดีจากคุณสงกา โพธิ์ล้อม  และพังเอิ้น จากคุณแสน จงใจงาม เรียบร้อยแล้ว ได้นำมาช้างทั้ง 2 เชือก มายังที่ทำการอำเภอชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ เพื่อโอนช้างเป็นของมูลนิธิฯ โดยปลัดอำเภอได้ตรวจช้างเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเคลื่อนย้ายช้างทั้งสองไปอยู่ในป่าธรรมชาติที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Thursday, July 17, 2014

รองเลขาธิการมูลนิธิฯเยี่ยมพังโดเรมีและลูกสาว


พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เยี่ยมพังโดเรมี และลูกที่เพิ่งคลอด(พังจูน) ที่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

พังจันดี และพังเอิ้น
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปดูช้างเพื่อจัดหาเข้าร่วมโครงการคืนช้าง 2 เชือก คือพังจันดี (28 ปี) และ พังเอิ้น (2 ขวบ) ที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
วันนี้พลายพัทธ์ ได้เดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่ในป่าดอยผาเมืองตามเดิม หลังจากที่เข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลช้าง

Thursday, July 10, 2014

Pang Thongkam and Pang Janpha พังทองคำพาลูกน้อย "พังจันผา" หาอาหารกินอยู่โดยลำพังสองตัวแม่-ลูก

Pang Wadsana and Pang NongmaiPang Wadsana and Pang Nongmai live together in Sublangka Forest. พังวาสนากับพังน้องใหม่ จับคู่กันหากินอาหารในป่าใหญ่

Sublangka  field staffs frequently track Pang Narak because they suppose Pang Narak is pregnant.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีต้องออกติดตามพังน่ารักอยู่เป็นประจำเพราะ คาดว่าจะน่า
จะเป็นช้างอีกเชือกหนึ่งที่กำลังตั้งท้องOur field staff found a group of 5 elephants : Pang Dokkaw, Pang Ple, Pang Pompam, Pang May and her son(Plai Sublangka) live in the forest with happiness. วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามตามพบช้างโขลงใหญ่มี 5 ตัวคือ พังดอกขาว พังเปิ้ล พังป๋อมแป๋ม พังเมย์และลูกชาย  พลายซับลังกา หากินอยู่ในป่าอย่างมีความสุข

Khun Sunisa Somkit, Publication of  The Cheewajit Magazine interviews Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation to press about The Foundadtion Working in "Tam Roi Por Laung' column in the magazine. 
คุณสุนิสา สมคิด กองบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต เข้าพบคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อสัมภาษณ์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ลงในนิตยสารชีวจิต ในคอลัมน์ "ตามรอยพ่อหลวง"

Tuesday, July 08, 2014

Camp1 RebuildCamp 1, Lampang nearly finish. บ้านพักแคมป์ 1 ของเจ้าหน้าที่ภาคสนามใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

Monday, July 07, 2014Our field staff who is observing a new baby elephant "Pang June" reported that Pang June had a good health and she had her mother (Pang Doremi) and Pang Duern took care closely.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ติดตามความเคลื่อนไหวของลูกช้างที่เกิดใหม่ "พังจูน" พบว่าลูกช้างแข็งแรงดี โดยมีแม่ช้างพังโดเรมี และป้าพังเดือน ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่บริเวณ กม.ที่ 6 ใกล้ลำสนธิ

Saturday, July 05, 2014

Today our Sublangka field staffs found an animal in Sublangka Forest .
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามส่งรูปสัตว์ชนิดหนึ่งในพื้นที่ซับลังกามาให้ดู ตัวยาวคล้ายงูแต่มี 4 ขา ตัวอะไร?

Wednesday, July 02, 2014

Pang Doremi gives birth to baby girl!

Pang Doremi last night brings her newborn baby girl to show to the Foundation's field staff at Camp 1. Our elephant reintroduction program demonstrates it's success in elephant conservation in its natural habitat.
We bought Doremi with her son Doraemon(4 years old) in October 2005. She was about 20 years old then. So today she should be about 30. This would be her second offspring.

A new elephant baby
Plai Doremon got a baby sister. Our Sublangka field staffs reported that Pang Doremi gave birth to a healthy girl elephant. She is 4th baby elephant born in Sublangka Wildlife Sanctuary.  
 พลายโดเรมอน มีน้องสาวแล้ว วันนี้มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามว่า  ได้สมาชิกใหม่เพศเมียเพิ่มอีก 1 ตัว จากแม่ช้างที่ชื่อว่า พังโดเรมี ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ลูกช้างแข็งแรง สุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นับได้ว่าเป็นลูกช้างตัวที่ 4 ในพื้นที่ซับลังกา