Friday, August 28, 2015

จัดหาช้างเข้าโครงการฯ

คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคุณพิชัย ฉันทะวีรชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปดูช้างซึ่งมีคนเสนอขายเพื่อร่วมโครงการคืนช้างสู่ป่าฯ ที่ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม


จัดเตรียมช้าง 15 ต.ค. 2558

เจ้าหน้าที่ภาคสนามจัดเตรียมช้างจำนวน 5+1 สำหรับ "โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

The National Elephant Symposium 2515


ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเข้าร่วมงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี2558  (The National Elephant Symposium 2515) ณ. อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. 

Tuesday, August 25, 2015


พังนงนุช ขณะนี้ติดอยู่กับสีดอสมบัติอยู่ในป่าดอยผาเมืองพังตุ๊กตา พังดารา และพลายอดุลย์ เดินใกล้ออกนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงนำต้อนกลับเข้าไปในป่าตามเดิม

Monday, August 24, 2015

ตรวจสุขภาพช้างใหม่

น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เดินทางมาตรวจสุขภาพช้างจำนวน 4 ตัว (พังถุงเงิน พังโม่เก พังดำมี่และพังบัวคำ)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี


พลายสุทัศน์

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ไล่ต้อนพลายสุทัศน์ที่ออกนอกพื้นที่ให้กลับเข้ามาในพื้นที่ซับลังกา ทางลำสนธิบริเวณใกล้ๆ แคมป์ 1


Monday, August 17, 2015

พังถุงเงิน

พังถุงเงินช้างที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้เท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ รายงานว่า จากการสังเกตุพฤติกรรมของพังถุงเงินพบว่า ไม่ค่อยกินอาหาร อันเนื่องมาจากเป็นช้างเล็กและเคยกินแต่กล้วยและอ้อยเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่คุ้นเคยกับการหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ มูลนิธิฯ จึงให้เจ้าหน้าที่หากล้วยมาให้ช้างกินสลับกับการกินอาหารเองตามธรรมชาติบ้างในระยะแรกเพื่อการปรับตัวของพังถุงเงิน หลังจากนั้นช้างน้อยก็จะสามารถหาอาหารกินเองได้ตามธรรมชาติในที่สุด

ช้างโขลงใหญ่

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้าง พบช้างกลุ่มแม่บุญแก้วบริเวณกิโลเมตรที่ 3 ฝั่งเขาพังเหย ช้างกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยพังแม่บุญแก้วและลูก(พังบุญยัง) พังพรธิตา พังวาสนา พังเอิ้น พังน้องใหม่ พังดาวและลูก(พลายตุลา)

Thursday, August 13, 2015

เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงเพื่อป้องกันรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงลัดวงจร ณ ปางกระจา

Wednesday, August 12, 2015

Mother Day วันแม่แห่งชาติOur field staffs at Doiphamaung Wildlife Sanctuary display their loyalty and honor Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday on August 12, 2015.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลำปาง ทำพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ แคมป์ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Tuesday, August 11, 2015

Mother Day สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Our field staffs at Sublangka Wildlife Sanctuary display their loyalty and honor Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday on August 12, 2015.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี พร้อมช้างในโครงการฯ ทำพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรทราชินีนาถ ณ แคมป์ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

Friday, August 07, 2015

เข้าสู่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
07.00 AM Pang Dummy arrived at Sublangka Wildlife Sanctuary. Pang Dummy and Pang Tungngern will rehabilitate for a while before releasing to the forest.
  เช้านี้ประมาณ 7.00 น."พังดำมี่" เดินทางถึงซับลังกา โดยมีพังถุงเงินเดินทางมาถึงก่อนตั้งแต่ 3 ทุ่ม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้นำช้างทั้ง 2 เดินทางไปไปในป่าซับลังกาเพื่อทำการปรับพฤติกรรมก่อนนำปล่อยจริง ทั้งนี้เพื่อให้ช้างได้เรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตตามธรรมชาติต่อไป

Thursday, August 06, 2015

Pang Tungngern พังถุงเงิน
Pang Tungngern arrived at Sublangka Wildlife Sanctuary at 09.00 PM on August 6, 2015.
พังถุงเงินเดินทางถึงซับลังกาแล้วเมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2558

Wednesday, August 05, 2015

Meayao Reservoir อ่างเก็บน้ำแม่ยาว
Meayao Reservoir in rainny season. ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน แต่น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวแห้งมาก

Tuesday, August 04, 2015

ออกบูท Chevron HumankindThe Foundation sets a small exhibition to PR our project at Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd., Tower III SCB Park Plaza.   
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ตั้งบูทในงาน Chevron Humankind ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น G บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ประชุมประจำเดือนVeterinarians consulting of The Foundation got monthly meeting with our field staff at Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางประชุมประจำเดือน ร่วมกับนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช 

Tuesday, July 28, 2015

หาช้างเข้าโครงการฯ
Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation  and Khun Pichai Chanvirachart, Director of The Foundation went to Bangkla District, Chacheangsao to screen elephants to join our project.
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปดูช้างที่เจ้าของติดต่อขาย อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Monday, July 27, 2015

Healthy Baby Elephant-ช้างน้อย


ช้างน้อยลูกของพังนุ่น เดินเที่ยวเล่นกับแม่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน ช้างน้อยสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก

Tuesday, July 21, 2015

Pang Mokea and Pang Buakam -ช้างพังโม่เก่และพังบัวคำช้างพังบัวคำ และพังโม่เก่ พร้อมออกเดินทางสู่ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Monday, July 20, 2015

Pang Buakam Sale Contract-พังบัวคำ


มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติซื้อและโอนช้างพังบัวคำที่ว่าการอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยจะนำเข้าซับลังกาในวันที่ 21 ก.ค. 2558

Pang Tungngern พังถุงเงิน อายุ 7-8 ปีมูลนิธิฯ เดินทางไปดูช้างพังถุงเงิน เพื่อจัดหาช้างเข้าโครงการฯ

Tuesday, July 14, 2015

Pang Noon and her daughterพังนุ่นและลูก ลงมากินน้ำบริเวณลำห้วย ช้างทั้งสองสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมาก 

Elephant Transit Home, SriLanka visits Doiphamaung


ทางสัตวแพทย์ทีปรึกษาของมูลนิธิฯ ได้พา Dr. Vijiha Perera จาก Elephant Transit Home, Udawalawe National Park, SriLanka มาดูการทำงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และเดินทางเข้าไปดูช้างพังนุ่น และลูกน้อยด้วย 

Monday, July 13, 2015

Meeting and Surveying เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯวันนี้ (13 ก.ค.58) เวลา 14.00 น. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และกรรมการมูลนิธิฯ ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมปรึกษาและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงปล่อยช้าง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิเช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)  ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (นางเตือนใจ นุชดำรงค์) ผอ.สบอ1 (สาขาสระบุรี) (นายนิธิ อาจสมรรถ) ผอ.ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (นายอนุชิต แตงอ่อน) ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า (นายประจักษ์ สุขโข) กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (พันเอกอัศวิน บุนนาค ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (รอง 1) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(พอ.สุเทพ นพวิง รอง เสธ นศส.) นายอำเภอลำสนธิ (ว่าที่ ร.ต. ทรงพล  แป้นแก้ว) นายก อบต.รอบเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และคณะเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา (นายวสันต์ กล่อมจินดา) เป็นผู้นำสำรวจพื้นที่

Sunday, July 12, 2015

Dokkaw's Group ช้างกลุ่มใหญ่

ช้างกลุ่มพังดอกขาวหากินอยู่บริเวณ กม.ที่ 2

Friday, July 10, 2015

Donate to The Foundation บริจาคเงินจัดซื้อช้างปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาช้างคืนสู่ธรรมชาติจำนวน 2 ล้านบาท จากคุณธนะนัฏฐ์ กิจกอบรัตน์ และคุณชนิดา รุ่งเรืองดิกุล เพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ คุณสุนีย์ แซ่เจีย (มารดา) ที่ล่วงลับเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา 

Wednesday, July 08, 2015

Pang Noon and her daughter - พังนุ่นและลูก


พังนุ่นพาลูกน้อยลงมากินน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน

Thursday, July 02, 2015

คณะแพทย์ เข้าไปตรวจสุขภาพช้างน้อย ลูกพังนุ่น
Veterinarians of  The Foundation check up Pang Noon and her baby.
หลังจากที่ทางสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปตรวจดูสุขภาพของพังนุ่น และลูกช้าง ทางคณะสัตว์แพทย์ โดย น.สพ. ทวีโภค อังควานิช ได้ให้ความเห็นว่า ลูกช้างน่าจะเกิดมาได้ประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว ส่วนสูงหลัง 96 เซนติเมตร  ส่วนสูงไหล่ 88 เซนติเมตร เท้าหน้าวัดจากรอย กว้าง 14 เซนติเมตร เท้าหลังวัดจากรอย กว้าง 13 เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 100 กิโลกรัม ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี