Friday, September 23, 2016

ตู้รับบริจาค

เปิดตู้รับเงินบริจาคที่เซนทรัล สาขารามอินทรา ซึ่งเป็นตู้ที่ทางเซนทรัลจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินของมูลนิธิฯเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย

ปางช้างแม่สา

ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิ, นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ลำปาง, นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง เดินทางไปยังปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจร่างกายช้างที่ปางช้างแม่สาต้องการบริจาคแก่มูลนิธิฯ เบื้องต้น
ออกติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้าง "พังจันดี" ทางฝั่งเขาพังเหย

Tuesday, September 20, 2016

 พังดอกขาว  พังเมย์และลูกตัวที่ 2 (พังแพท) หากินอยู่ด้วยกันบริเวณกิโลเมตรที่ 3 ฝั่งตะวันออก

Monday, September 19, 2016

ประชุมวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเชียงใหม่-ลำปาง และ นายสุบิน จำอินถา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง

Saturday, September 17, 2016

ซ่อมแซมพลับพลา

ผู้รับเหมาเริ่มเข้ามาซ่อมแซมฝ้าเพดานศาลาอเนกประสงค์ที่ถูกลมพายุพัดเสียหายเมื่อเดือนมกราคม 2559 ให้อยู่ในสภาพดีและแข็งแรงมากขึ้น โดยมูลนิธิฯให้ทำเป็นโครงเหล็กและยึดกับเสื่อรำแพนเลย เนื่องจากพื้นที่ซับลังกา ลมจะพัดแรงมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งการซ่อมแซมในครั้งนี้ได้รับงบสนับสนุนจากบริษัท เบทราโก จำกัดลายตระเวนความเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรี ออกตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งหมู่บ้านโนนสวรรค์ และช่วยกันปรับพื้นดินที่สไลด์ลงมาบนเส้นทางสำหรับใช้ลาดตระเวนบริเวณหน่วยซับหวายThursday, September 15, 2016

รับเงินบริจาค

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งตู้รับบริจาตที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งไทยและต่างชาติได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสังคม โดยในปีนี้จากการเปิดตู้รับบริจาคแล้วสามารถสนับสนุนได้ 23 มูลนิธิๆ ละ 97,315.26 บาท ในการนี้คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ เป็นผู้แทนจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุม AOT 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.

Wednesday, September 14, 2016

น้ำป่าไหลหลาก ลำปางน้ำป่าไหลหลากบริเวณแคมป์ 1 แม่ป๋อนและแคมป์ 3 แม่ปู ลำปาง

ประชุมผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ประชุมหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าซับลังกาและป่าดอยผาเมืองร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รั้วลวดหนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกันซ่อมแซมรั้วลวดหนามบริเวณจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาล หลังจากพังนุ่นและพลายอุดมออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหายบริเวณนั้น

Monday, September 12, 2016


วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบพังแม่บุญแก้ว และพังพรชิตาเดินอยู่บนถนนที่ใช้สำหรับลาดตระเวนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 10

Sunday, September 11, 2016

โป่งเทียม

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯร่วมกับ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสร้างโป่งเทียมเพื่อช้าง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ณ แคมป์2 ลำปาง

Saturday, September 10, 2016


พิธีปิดโครงการสอนน้องรักษ์ป่า

 คุณวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนทำพิธีปิดเมื่อวานนี้

Friday, September 09, 2016

โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ปี 2559

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่เด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายตาม "โครงการสอนน้องรักษ์ป่า ปี 2559" เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย สนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

พบปะรับทราบความเคลื่อนไหว

วันนี้นัดตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี (นายอนันต์ ประเสริฐวิมล และนายศุภชัย คีรีศรีสกุล) มาพบปะเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว และเคลียร์ค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี

Thursday, September 08, 2016

พังนุ่นและพลายอุดม

พบพังนุ่นและพลายอุดมออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหายบริเวณศูนย์บริการทางหลวง เมื่อคืนวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 20.00 น.

Tuesday, September 06, 2016

แคมป์ 3 (แม่ปู) ลำปาง
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกันดูแลและทำแผลแก่ช้างสีดออดุลย์ที่พึ่งออกจากโรงพยาบาลช้าง และร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบ ๆ แคมป์ที่พัก

Friday, September 02, 2016

ติดตามช้าง

 พังหัวดีกับลูก (พังโนแอล) และพังทองคำกับลูก (พังจันผา)

ออกติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกติดตามช้างกลุ่มพังโดเรมี ทางฝั่งตะวันออก แต่ยังไม่พบช้างกลุ่มนี้


ออกติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้างทางฝั่งเขาพังเหย พบช้างกลุ่มพังแม่แก้ว  หากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 7


สีดออดุลย์

2 กันยายน 2559 สีดออดุลย์เดินทางออกจากโรงพยาบาลช้าง เพื่อกลับไปยังแคมป์ 3 หลังจากถูกพลายตะวันทำร้ายและได้รับการรักษาจนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้ว

Wednesday, August 31, 2016

แคมป์2 แม่ยาว จ.ลำปาง


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางสู่แคมป์ 2 แม่ยาว