Friday, April 29, 2016

พังโดเรมีพาลูกมากินน้ำที่สระสอง

Thursday, April 28, 2016

รับพังคำดี เข้าโครงการ
รับพังคำดีเข้าโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ อายุ18 ปี พังคำดีนิสัยดี ถูกนำปรับพฤติกรรมบริเวณแคมป์แม่ป๋อน

Friday, April 22, 2016

พังจันดี

video

ในช่วงที่ป่าซับลังกามีอากาศร้อนและแห้งแล้งเช่นนี้ พังจันดีจะกลับมากินน้ำที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ที่แคมป์ 1 ทุกวัน

ขาดแคลนน้ำ

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาต้อนรับนายอำเภอลำสนธิ คณะเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 และคณะทหาร ร.31เข้าพื้นที่ดูสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่และการขาดแคลนน้ำของช้างและสัตว์ป่าในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ทาง อบต.กุดตาเพชร ได้ให้การสนับสนุนน้ำจำนวน 5,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาช้างขาดแคลนน้ำเป็นกรณีเร่งด่วน


บรรเทาความแห้งแล้งนายอำเภอลำสนธิ เจ้าหน้าที่ทหารจาก จ. ลพบุรี มาดูภัยแล้งป่าซับลังกา  เพื่อจะขุดบ่อบาดาลนำน้ำมาเติมในสระ โดยในเบื้องต้นจะเอารถบรรทุกน้ำมาเติมน้ำในสระก่อน เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งนี้

Tuesday, April 12, 2016

พังน้ำว้าWe have rehabilitated Pang Namwha at Meapon creek, she is getting used to her new life in the forest. 
พังน้ำว้า หลังจากที่รับเข้าสู่โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติแล้ว พังน้ำว้าถูกปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน พังน้ำว้าสามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 

Saturday, April 09, 2016

ป้ายระวังช้าง


ทางมูลนิธิฯ ได้ติดป้าย"ระวังช้าง" บนถนนเชียงใหม่ลำปาง จากความอนุเคราะห์ของแขวงทางหลวงลำปางให้ติดตั้งป้าย จำนวน 3จุด  คือบริเวณ 1. บริเวณศูนย์บริการประชาชน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
2. บริเวณห้วยทราย 3. ตลาดทุ่งเกวียน

Friday, April 08, 2016

วาสนาและเอิ้น
Our Lopburi field staff are fetching Pang Wadsana and Pang Earn that they went to Ban Tringarm Tambon Namron, Phetchaboon Province.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ออกติดตามพังวาสนาและพังเอิ้นที่ออกไปยังหมู่บ้านไทรงาม ต.น้ำร้อน จ.เพชรบูรณ์ กลับเข้ายังพื้นที่ซับลังกา

Tuesday, April 05, 2016

ผจก. กฟภ.เข้าดูพื้นที่แคมป์ 1

Group of manager of Provincial Electricity Authority of Lampang province visit  to survey our camp1, at Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
ทางคณะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เข้ามาดูพื้นที่ปล่อยช้าง บริเวณแคมป์ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง 

Friday, April 01, 2016

หาแหล่งน้ำ
Pang Meaboonkeaw, Pang Tungngern, Pang Boonyang, Pang Pornthita, Pang Nongmai and baby come to Camp1 to seek some water, Sublangka Forest.  
กลุ่มช้างพังแม่บุญแก้ว พังถุงเงิน พังบุญยัง พังพรธิตา พังน้องใหม่และลูก เดินมายังแคมป์ 1 เพื่อหาแหล่งน้ำที่มีน้อยลงในป่าซับลังกา 

Thursday, March 31, 2016
Pang Jarunee, Pang Doremi and children live near Pond 2, Sublangka Wildlife Sanctuary.
พังจารุณี และพังโดเรมีพร้อมลูก หากินอยู่ด้วยกันบริเวณใกล้สระ 2

ทำฝายลำห้วยสนธิ

Sublangka Wildlife Sanctuary join with Special Commander, Royal Thai Army to build a check dam at Km.3, Lamsonthi Creek. 
เจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษช่วยกันสร้างฝายลำห้วยลำสนธิ ช่วงกิโลเมตรที่ 3 


Wednesday, March 30, 2016

รับพังน้ำว้า เข้าโครงการ
Today we are welcome  16 years elephant "Pang Namwha" to new home, she rehabilitates at camp1 before free roaming in Doiphamaung Forest.  วันนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับช้างตัวใหม่ชื่อว่า "พังน้ำว้า" อายุ 16 ปี เข้าสู่โครงการ  ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำมาปรับพฤติกรรมอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง

Monday, March 28, 2016

กลุ่มช้างป่า
A herd of 10 elephants (Pang Dokrak, Pang Phetchara and her son, Pang Kanya, Pang Dongdao, Pangtukta, Pang Dara, Pang Pandao, Sidor Mitri and Plai Somrak) at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary.
เจ้าหน้าที่ติดตามช้างในป่าพบกลุ่มช้าง 10 ตัว รวมกลุ่มกัน มีพังดอกรัก พังเพชราและลูก พังกันยา พังดวงดาว พังตุกตา พังดารา พังปานดาว สีดอไมตรี พลายสมรักษ์ อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 

Monday, March 21, 2016

ติดตามช้าง


Our Lopburi Field staffs found Pang Mokea, Pang Dummy and Pang Changngern are drinking capillary water in a hole at KM.3 Sublangka Wildlife Sanctuary.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกติดตามช้างเพื่อดูแลความเคลื่อนไหวและเส้นทางช้าง พบช้าง 3 ตัว คือ พังโมเก่ พังดำมี่และพังฉางเงิน อยู่กิโลเมตรที่ 3 ฝั่งเขาพังเหย ซึ่งยังมีน้ำซับให้ช้างได้ใช้กินได้บ้างในหน้าแล้ง

Wednesday, March 16, 2016

ฟื้นฟูแหล่งอาหาร
Major Wirat Rajchawong, Specail commander 3rd, Royal Thai Army with Ban Wangchuem 's villager join to make salt lick for elephants and other animals in Sublangka Wildlife Sanctuary.  
กองทัพบก (นสศ.) โดยกรมรบพิเศษที่ 3 นำโดยพันตรีวิรัตน์ ราชวงษ์ และคณะจำนวน 12 นาย ร่วมกับชาวบ้านติดแนวเขตป่าบ้านวังเชื่อม ร่วมกันฟื้นฟูแหล่งอาหาร สำหรับช้างและสัตว์ป่าอื่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
Our Lopburi field staffs join with Sublangka staffs to reconstruct sufficiency electric fence at Pangkraja area, coordinate  47P0752150 E 1743924 N.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตฯ สายตรวจชุดที่ 4 ต้นน้ำช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณบางกระจา พิกัด 47P0752150 E 1743924 N และใกล้เคียงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

Tuesday, March 15, 2016

ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนามThe Foundation's staffs hold monthly meeting at Doiphamaung Wildlife Sanctuary. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลำปาง ร่วมกันประชุมเรื่องช้างประจำเดือน บริเวณแคมป์1เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง

Sunday, March 13, 2016

Thai National Elephant Day วันช้างไทย


13th of  March annually is Thai National day, The Foundation at Doiphanmaung Wildlife Sanctuary to remember elephants at cemetery.  
13 มีนาคม วันช้างไทย ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้นำพวงมาลัยมาเคารพสุสานช้างเพื่อระลึกถึงช้างของมูลนิธิฯ ที่ได้ล้มตายในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Friday, March 11, 2016

PEA- Provincial Electricity Authority

Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of Elephant Reintroduction Foundation preside over announcement ceremonyof PEA to  celebrate the birthday of Her Majesty Queen Sirikit on her the 84th to release elephants to join our project on March 11, 2016 at LED building, PEA.  
ท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันศุกร์ที่ 11มีนาคม 2559 ณ บริเวณห้องโถงอาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

Thursday, March 10, 2016

6 elephants at Phupan National Park6 elephants at Phupan National Park are healthy.
กลุ่มช้างที่อุทยานแห่งชาติภูพานทั้ง 6 ตัว (ช้างป่า 1 ตัว และช้างมูลนิธิฯ 5 ตัว) มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีรายงานการออกนอกพื้นที่ในช่วงนี้

Saturday, March 05, 2016Elephant Reintroduction Foundation joins a seminar " A campaign for elephant conservation" with National Park, Wildlife and Plant Department.
ทางมูลนิธิฯ เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช.   

Wednesday, March 02, 2016

ดูแลอย่างใกล้ชิด

After Pang Duern was washed wound every day, she is getting better.  
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้เข้าทำการล้างแผลและฉีดยาให้กับพังเดือนอีก ซึ่งจากการสังเกตุพบว่า แผลของพังเดือนดีขึ้นและเริ่มแห้งแล้ว

Tuesday, March 01, 2016

พังเดือน
Our Lampang field staffs have tracked elephants at east side of the forest. they found  a herd of Pang Doremi, PlaiDoremon, Pang Jarunee and her children and Pang Duern, Notice that Pang Duern has a wound at her sexual organ (former wound). Our field staffs have to chain and wash the wound every day untill it is heal.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกติดตามช้างทางฝั่งตะวันออก พบช้างหนึ่งโขลงประกอบไปด้วย พังโดเรมี พลายโดเรม่อน พังจารุณีกับลูก 2 ตัว และพังเดือน ซึ่งจากการสังเกตุพบว่า ช้างพังเดือนมีบาดแผลที่อวัยวะเพศ (บาดแผลเดิม) เจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาผูกไว้ที่บริเวณสระ 2 เพื่อทำการรักษาแผล
ให้หายก่อนจึงจะปล่อย เนื่องจากเกรงว่า หากปล่อยตามธรรมชาติแผลอาจอักเสบและติดเชื้อได้

Tuesday, February 23, 2016

พลายสมนึกตกมันOur Lampang field staffs prepare bananas for Plai Somnuk who is in musth period at Meapon Creek area, Doiphamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.
 เจ้าหน้าที่ไปตัดต้นกล้วยมาให้พลายสมนึก ซึ่งขณะนี้ตกมันอยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Friday, February 19, 2016

เฝ้าดูพังเอิ้น

This morning our field staffs inject a medicine to Pang Earn again to relieve suffering from dyspepsia. After treatment, she is getting better.  
เช้านี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ได้ฉีดยาแก้ท้องอืดให้กับพังเอิ้นอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่รายงานว่า สังเกตุเห็นท้องของพังเอิ้นยุบลงบ้างแล้ว

Thursday, February 18, 2016

พังเอิ้นท้องอืด

Our Lopburi field staffs notice that Pang Earn has a gassy big belly, her dung full of soil. Because of she has a lot of soil that make her gassy. Veterinarian suggests to give her 30 cc. of Catrosal and then observe her closely.    
พังเอิ้นตัวอ้วนกลม เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี คาดการณ์ว่า พังเอิ้นน่าจะกินดิน เลยทำให้ท้องอืด เพราะจากการสังเกตุพบว่า มูลที่ถ่ายออกมามีแต่ดินเป็นส่วนใหญ่ นายสัตวแพทย์ทวีโภคจึงให้คำแนะนำในเบื้องต้นโดยการให้ฉีดยาคาโตซาล ในปริมาณ 30 C.C. สำหรับวันนี้และพรุ่งนี้เพื่อดูอาการต่อไปWhen our field staffs are tracking elephants they found Pang Thongkam and her daughter Pang Janpha nearly go out of the forest at Phetchaboon Province boundary. So field staffs fetch them back into the forest.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีออกติดตามช้างพบ พังทองคำและพังจันผา แม่ลูก อยู่ทางฝั่งเขตเพชรบูรณ์ จึงได้ต้อนกลับเข้ามายังฝั่งลำเภา เขตชัยภูมิ

Monday, February 15, 2016

ติดตามช้าง
Our Lopburi field staffs are tracking elephants on Panghuei Mountain at KM.7.   
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ออกติดตามช้างบริเวณเขาพังเหยช่วงกิโลเมตรที่ 7