Wednesday, December 07, 2016

พบช้างจำนวน 10 ตัว ได้อก่ พังดอกรัก พังเพชร่และลูก พังกันยา พังดวงดาว พังปานดาว พังดารา พลายพลัง พังตุ๊กตา และสีดอบริบูรณ์ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง เจ้าหน้าที่ภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกันไล่ช้าง

Tuesday, December 06, 2016

5 ธันวาคม 2559

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาบ้านแม่ผึ้งพบช้างกลุ่มจำนวน 10 ตัว ออกมาสร้างความเสียหายบริเวณหมู่บ้านแม่ผึ้ง

5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมไว้ถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ

Friday, December 02, 2016

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันขึงลวด เพื่อสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชนทางหลวงขุนตาล


Thursday, December 01, 2016

หนังสือที่ระลึก


คุณพลภัทร สุวรรณศร ที่ปรึกษาประธานบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงาน เข้าพบ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อปรึกษาการจัดทำหนังสือที่ระลึกแจกในงานพิธีปล่อยช้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่จะถึงนี้

บ้านแม่สะแงะ

พบช้างกลุ่ม พังดอกรัก พังกันยา พังปานดาว พังดวงดาว พังตุ๊กตา พังดารา พังเพชราและลูก ออกมาทำลายข้าวไร่และห้างนาของชาวบ้านแม่สะแงะเสียหาย


Tuesday, November 29, 2016

บ้านแม่สะแงะ

พบร่องรอยช้างกลุ่มหนึ่งออกทำลายประปาภูเขาบริเวณขุนแม่สะแงะ

Friday, November 25, 2016

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ได้ลงเสาเพื่อติดตั้งลวดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการเตรียมขดลวดและลวดไฟฟ้าต่อไป