Thursday, July 09, 2020

เฝ้าระวังช้าง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ลงพื้นที่ผลักดันและเฝ้าระวังช้าง บริเวณหลังศูนย์บริการประชาชน หลังได้รับแจ้งว่าพบช้าง จากการตรวจสอบพบรอยช้างจำนวน 2 ตัว ซึ่งช้างได้กลับเข้าป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Wednesday, July 08, 2020

ลาดตระเวน เฝ้าระวังช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ออกตรวจตราความเรียบร้อยตามแนวรั้วไฟฟ้า เพื่อเฝ้าระวังการออกนอกพื้นที่ของช้างในป่าซับลังกายามค่ำคืน


พังป๋อมแป๋ม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี  พบพังป๋อมแป๋มขณะออกลาดตระเวณดูแลช้าง ในป่าซับลังกา

ผลักดันช้างกลุ่มใหญ่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกันผลักดันและเฝ้าระวังช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 13 ตัว ได้แก่ พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังกันยา สีดอสมบัติ สีดอมารวย พังดอกแก้ว พังปานดาว พังดวงใจ พังนงนุช และพังดวงดาว บริเวณห้วยแม่เส้า จ.ลำพูน

Wednesday, July 01, 2020

ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา 

Tuesday, June 23, 2020

ติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้าง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้างจำนวน 1 เครื่อง โดยเลือกติดตั้งวิทยุติดตามตัวช้างที่พังดอกรัก เพื่อให้ทราบการเคลื่อนที่ของช้างและเป็นการป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

Monday, June 22, 2020

พบกลุ่มพังดอกขาว

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เดินทางผ่านป่าซับลังกาจากด้านเหนือไปต้อนพังฉลาดที่บ้านวังเชื่อม ได้พบกับกลุ่มพังดอกขาวและลูกๆ อาศัยอยู่บริเวณ กม.2-กม.3  

                              


Sunday, June 21, 2020

ต้อนพลายฉลาดเข้าป่า

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซับลังกา ได้ช่วยกันต้อนพลายฉลาดกลับเข้าป่า หลังจากพลายฉลาดได้ออกไปพื้นที่บ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี


Saturday, June 20, 2020

ย้ายพังจันดี


วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ย้ายพังจันดีจากด้านแคมป์ตะเคียนโพรง ไปยังแคมป์ต้นน้ำซึ่งอยู่ด้านเหนือของป่าซับลังกา


Thursday, June 18, 2020

ล้อมรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง ช่วยกันล้อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงแปลงปลูกพืชอาหารช้างบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงจำนวน 2 แปลง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 400 ไร่ โดยแปลงปลูกพืชอาหารช้างดังกล่าวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองปลูกไว้เพื่อใช้เป็นอาหารช้างในช่วงฤดูแล้ง


Friday, June 12, 2020

ติดตามช้างในป่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้างพบช้างกลุ่มใหญ่จำนวน 18 ตัว ได้แก่ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังเพชรา พังหนึ่ง พังวิด้า (ลูกช้างเกิดใหม่ลูกของพังเพชรา) พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังดารา พังลดา พังกันยา พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังนงนุช สีดอไมตรี สีดอมารวย และสีดอสมบัติ บริเวณห้วยแม่สะป้วด ในท้องที่ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน


 
 
 
พังเพชรา พังวิด้า และพังกันยา

Thursday, June 11, 2020

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน ช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยภูโซง-ห้วยสีดา ความยาว 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูพาน และติดตั้งอุปกรณ์จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว Wednesday, June 10, 2020

ปลูกหญ้าให้ช้างและสัตว์ป่า

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ช่วยกันหว่านปลูกเมล็ดพันธ์ุหญ้าบริเวณสระ 2 เนื้ิอที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่าและช้างในเขตรักษาพันธุืสัตวป่าซับลังกา จ.ลพบุรีในอนาคตTuesday, June 09, 2020

สีดอสุทิน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้าตรวจพื้นที่ที่สีดอสุทินได้เดินข้ามถนนเส้น นครสวรรค์-ชัยภูมิ ไปยังไร่ชาวบ้านในตอนกลางคืนแล้วเดินกลับเข้าป่าเวลาใกล้เช้า จากการตรวจสอบไม่พบความเสียหายมากนักเนื่องจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

Monday, June 08, 2020

ซ่อมรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันซ่อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงและเปลี่ยนลวดขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณห้วยม่วงทุ่งหลวง
ตัดหญ้ารอบแปลงปลูกพืชอาหารช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงของแปลงปลูกพืชอาหารช้าง บริเวณใกล้สระ 1 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้หญ้าขึ้นสูงSunday, May 31, 2020

สีดอสุทินข้ามถนน


คืนวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามที่บ้านวังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  จึงรีบเข้าตรวจสอบไม่พบตัวช้างแล้ว พบเพียงร่องรอยเข้าไปกินกล้วยของชาวบ้าน