Wednesday, October 21, 2020

ขนย้ายพังทีน่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำพังทีน่าขึ้นรถบรรทุกจากหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนามายังแคมป์ 2 (แม่ยาว) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นแม่รับให้กับลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกในการขนย้ายช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง
สีดอสุทิน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกที่บ้านซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ (ห่างจากแคมป์ต้นน้ำประมาณ 3 กม.) เจ้าหน้าที่จึงเข้าพื้นที่พบว่าเป็นร่องรอยช้างสีดอสุทินได้เหยียบต้นข้าวและกินต้นกล้วยเสียหายเล็กน้อย  โดยจากการตรวจสอบพบว่าการทำงานของรั้วไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องฟ้ามีฝนตกครึ้มตลอด 4-5 วัน และมีต้นไม้ล้มพาดสายไฟ เจ้าหน้าที่จึงทำการแก้ไขให้ดีดังเดิม 

Tuesday, October 20, 2020

นำช้างออกจากป่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำพังทีน่าออกจากป่ามาผูกเลี้ยงไว้บริเวณสันอ่างแม่เลียงพัฒนา เพื่อรอขนย้ายไปยังแคมป์ 2 (แม่ยาว) 

แม่รับลูกช้างห้วยขาแข้ง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันติดตามช้างในป่าจนพบพังทีน่า บริเวณห้วยแม่เลียง ซึ่งพังทีน่าเป็นหนึ่งในช้างที่จะนำมาเป็นแม่รับให้กับลูกช้างป่าห้วยขาแข้งทำฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหัวทุ่ง,  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน และกลุ่มนักปั่นจักรยาน จ.ลำปาง ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ช้างใช้อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง บริเวณห้วยแม่ปอนทางทิศเหนือของสระ 3 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)
Monday, October 19, 2020

เฝ้าระวังและผลักดันช้างให้ชาวบ้านซับยาง

คืนวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ออกลาดตระเวณแถบบ้านซับยาง ในเวลากลางคืนเพื่อเฝ้าระวังและผลักดันช้างกลุ่มพังวาสนา และสีดอสุทินที่มักจะออกมายังไร่ข้าวโพดในช่วงนี้ที่ข้าวโพดกำลังออกฝักFriday, October 16, 2020

ติดตามพังทีน่า

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยงได้เข้าป่าติดตามพังทีน่า บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงเตรียมกระสอบทราย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันเตรียมกระสอบทรายสำหรับทำฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยแม่ปอน

Wednesday, October 14, 2020

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้างบริเวณห้วยแม่ผึ้งในท้องที่จังหวัดลำปาง
ติดตามกลุ่มช้างพังวาสนา

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ช่วยกันออกติดตามช้างกลุ่มพังวาสนา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7 ตัว โดยออกจากรั้วไฟฟ้าจุดที่พลายฉลาดใช้ต้นไม้พาดทำพังแล้วพาตัวอื่นๆออกไปทางด้านบ้านไทรงาม ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูณ์  

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบ้านโนนสวรรค์

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เข้าตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงจุดบ้านโนนสวรรค์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และได้ตัดหญ้าที่ขึ้นตามแนวรั้วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 


Monday, October 12, 2020

ร่วมกันปลูกต้นไผ่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไผ่บริเวณ หน่วยซับหวายถึงสระ 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Tuesday, October 06, 2020

ติดตั้งป้ายมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันติดตั้งป้ายมูลนิธิฯ จำนวน 2 จุด โดยติดตั้งบริเวณปากทางเข้าแคมป์ 1 (แม่ปอน) และบริเวณทางแยกในแคมป์ 1 (แม่ปอน)

สำรวจแหล่งธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง, ผู้นำชุมชน และราษฎรบ้านลุ่มกลางเข้าสำรวจพื้นที่ธรรมชาติขุนน้ำแม่ยาว
เฝ้าระวังช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ แค้มป์ตะเคียนโพรงรายงานว่า  ช่วงนี้ต้องออกตรวจเฝ้าระวังช้างทุกคืนเนื่องจากมีช้างลงมากินข้าวโพดของชาวบ้านที่กำลังออกฝัก โดยคืนวันที่ 5 ต.ค. 63 นี้เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวณบริเวณบ้านโคกกรวด