Tuesday, June 19, 2018

ชดเชยค่าเสียหาย

นายศุภชัย คีรีศรีสกุล เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี นำเงินไปจ่ายชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากช้างออกนอกพื้นที่


    


พังแม่บุญแก้วและลูก

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ไปดูแลและทำความสะอาดแผลให้พังแม่บุญแก้ว ขณะพาลูก (พลายบุญยัง) หากินอยู่ฝั่งตะวันออกของเขาพังเหย จากรูปจะเห็นว่าพลายบุญซึ่งขณะนี้อายุประมาณ 4 ปีกว่า มีสุขภาพอ้วนถ้วนสมบูรณ์ดี

Our field staff is cleaning the wound for Pang Mae Boonkeaw. From the picture, we can see her son “ Plai Boonyang” is very good health. He is 4 years old now.Monday, June 18, 2018

เข้าป่าตามหาช้าง

เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าป่าเพื่อตามหาช้างที่บริเวณห้วยบ่อแป้น
In the morning, Our Lampang field staffs go to the forest at Jambopan.


ตามรอยช้าง

ช่วงเช้าของวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยฯ แม่ทา ว่าได้พบช้างออกที่บริเวณห้วยจำบ่อแป้น


พบรอยช้างมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกยังไม่เข้าไปในป่ารอเจ้าหน้าที่มาสมทบ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตามมาสมทบเพื่อช่วยกันตามหาช้าง


เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ไปตรวจดูตามรอยช้างพบว่าช้างกลับเข้าไปในป่าเองแล้ว เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปในป่าเพื่อตามรอยช้างต่อไป       

Thursday, June 14, 2018

ภาพยนตร์สั้นคุณอัครวินทร์ เข้าพบคุณศิวะพร เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับช้าง และขอคำปรึกษาจากคุณวสันต์ กล่อมจินดา ในการเข้าพื้นที่เพื่อถ่ายทำ 

Wednesday, June 13, 2018

2 แม่ลูก

พังบัวคำพาลูก (พลายบัวขาว) หากินกันเองเพียง 2 ตัวแม่ลูก ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะมีกล้วยใส่เป้ ไว้สำหรับพลายบัวคำเสมอเนื่องจากยังเป็นช้างเล็กอยู่ และแม่ก้อไม่มีน้ำนมมากพอ

   

  

ตรวจตราความเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี (แคมป์ 2) ออกสำรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งปางกะจา พบว่ามีเสาล้มเอน จึงได้ทำการซ่อมแซม ขุดฝังให้ลึกกว่าเดิมเพื่อความแข็งแรง และนำเอากิ่งไม้ที่หักอันเนื่องมาจากแรงล้มออกจากแนวรั้ว เพื่อป้องกันการลัดวงจรของรั้วไฟฟ้า
Tuesday, June 12, 2018

รอยเท้าช้าง

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ ขสป.ซับลังกา (หน่วยซับหวายชั่วคราว) เห็นพลายฉลาดเดินผ่านหน่วยพิทักษ์ป่าซับหวายมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเพียงลำพัง 

รูปด้านล่างคือ รอยเท้าของพลายฉลาด ซึ่งมีอายุประมาณ 16-17 ปี ถือได้ว่า เป็นช้างหนุ่ม หากดูจากรอยเท้าจะเห็นว่า มีขนาดที่ใหญ่และลึกพอควร ซึ่งคาดว่า จะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 1-2 ลิตร/1 รอยเท้า และน้ำที่ขังอยู่นี้สามารถใช้เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับสัตว์ตัวเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าได้เป็นอย่างดี นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสัตว์ป่าโดยธรรมชาติ

2 pictures are Plai Chalard's footprint. He is 16-17 years old. His footprint has big size and quite deep. So, if a single footprint of a mature elephant can hold 1 to 2 liters of water. Imagine how many footprints a herd of elephants leave in the forest! 
โครงการสอนน้องรักษ์ช้าง สร้างป่า จ.ลำปาง ปี2561

โครงการสอนน้องรักษ์ช้าง สร้างป่า จ.ลำปาง ปี 2561 
ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาล แห่งชาติในพระอุปถัมภ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2561

พิธีเปิด โดย ว่าที่ ร.ต.ฐนพงษ์ ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองเด็ก ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในช่วงเช้า

น้อง ๆ นักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร และสร้างสีสันในโครงการด้วยกิจกรรมสันทนาการ
อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 
ให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช้างเบื้องต้น


เด็ก ๆ พักรับประทานอาหารว่าง

ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องชีววิทยาช้าง

เด็ก ๆ พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเล่นเกมส์และทดสอบความรู้ที่ได้จากการอบรม 
โดยผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 มอบของรางวัลแก่ทีมที่ตอบคำถามได้คะแนนมากที่สุด 3 กลุ่ม

เด็ก ๆ พักรับประทานอาหารว่าง ก่อนไปทัศนศึกษาที่โรงพยาบาลช้าง


สพ.ญ.วรางคณา ลังการ์พินธุ์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง ให้ความรู้แก่เด็กๆ
พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปาง

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำพูน

โรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปาง

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาคม จ.ลำปาง

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง

น้อง ๆ ผู้ช่วยวิทยากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กล่าวสรุปการอบรมและพิธีปิด 
โดย พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ