Friday, October 28, 2016

ซ่อมแซมถนน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากน้ำกัดเซาะ เส้นทางก่อนถึงสระ 2

Tuesday, October 25, 2016

พังวาเลนไทน์และสีดอสมบัติ
พบพังวาเลนไทน์และสีดอสมบัติออกมาหากินบริเวณหมู่บ้านทาดอยแก้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559  พิกัด N 18’26.782 E 099’11.262

Saturday, October 22, 2016

ค่าทำโป่งเทียม

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำค่ายอาสาสร้างโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและแหล่งแร่ธาตุแก่ช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

Friday, October 21, 2016

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ร่วมกันสำรวจแนวการสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาล

Thursday, October 20, 2016

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ๆจะจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลต่างๆ หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับช้าง สัตว์ป่าอื่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วTuesday, October 18, 2016

สำนักงานเชียงใหม่

ทดสอบอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังติดตั้งอุปกรณ์รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชุดใหม่ เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของการจ่ายกระแสไฟ

Monday, October 17, 2016

บ้านแม่เลียงพัฒนา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิเข้าตรวจสอบความเสียหายหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา หลังจากได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่และสร้างความเสียหายThursday, October 13, 2016

กลุ่มพังดอกขาว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี พบช้างกลุ่มพังดอกขาวด้านฝั่งเขาพังเหยห่างจากรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงประมาณ 20 เมตรพังนุ่น


พบพังนุ่นอาศัยอยู่บริเวณห้วยนาไหเดียว

นายสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง ทดลองใช้แผง Solar Cell ก่อนที่จะนำไปสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

พลายอุดมล้ม

พลายอุดม ล้มเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 จากการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ชนบริเวณที่ห่างจากจุดบริการประชาชนทางหลวงขุนตาลประมาณ 300 เมตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามฯร่วมกับคณะสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิและคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางได้ดำเนินการปัดภัยแก่พลายอุดมก่อนผ่าซากเพื่อชันสูตรและดำเนินการเผาซาก ณ ศูนย์พัฒนาและวิจัยโรคช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ
Monday, October 10, 2016

Sunday, October 09, 2016

Location of Plai Udom 's Death

Dr.Sumet Tantivejkul inspects location of Plai Udom 's Death. He also talks to the fruit vendor where Plai Udom ate two hands of bananas at the Service Area near Khuntaan on Route 11. As Plai Udom was walking back to return into the forest he was hit and killed instantly by the Lampang -Chiang Mai bus, despite warnings from bystanders and also the bus passenger on the jump seat next to the driver. It was Plai Udom 's last meal. The Foundation has compensated the vendor for the bananas.

Potential Release Site

The Chairman together with the PEA and the Elephant Conservation Center officials inspect the potential elephant release site.