Friday, October 18, 2019

ช้างในป่า

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบช้างกลุ่มจำนวน 3 ตัว คือ พังสุพรรษา พังนุ่นและพังฝ้าย (ลูกพังนุ่น) บริเวณห้วยไม้แหลง ลำห้วยสาขาแม่ยาว จ.ลำปาง

 


กลุ่มพังวาสนา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกมาที่ไร่บริเวณบ้านโคกกรวด ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  เจ้าหน้าที่จึงไปตั้งแคมป์เฝ้าระวังช้างซึ่งเป็นกลุ่มพังวาสนา แต่ไม่พบช้างแต่อย่างใด จากการสำรวจความเสียหาย พบกระท่อมเฝ้าไร่ของชาวบ้าวถูกพัง และข้าวโพดเสียหายประมาณ 2 งาน

Wednesday, October 16, 2019

ค่ายทำโป่งอาหารช้างครั้งที่7

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ชมรมเพื่อนสัตว์ป่าร่วมกับศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดค่ายทำโป่งอาหารช้างครั้งที่ 7 เพื่อเสริมแร่ธาติที่จำเป็นลงในดินและให้ช้างมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ณ โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง


 รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโป่งอาหารช้างก่อนลงมือปฏิบัติจริง

เด็กๆ ปลูกหญ้าแฝกรอบ บริเวณสระ 2 แคมป์ 1 (แม่ปอน) เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

Tuesday, October 15, 2019

สีดอสมชายเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างออกนอกพื้นที่มายังไร่มันสำปะหลัง ที่บ้านโนนสวรรค์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสีดอสมชายที่ออกมา ซึ่งได้ทำความเสียหายเล็กน้อย และได้นำช้างกลับเข้าป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Friday, October 11, 2019

ตัดหญ้ารอบรั้วไฟฟ้าช่วงที่2

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงช่วงที่ 2 ซึ่งมีระยะทาง 2.53 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าสีดอสุทิน

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ได้ออกสำรวจรอบป่าด้านบ้านลำพาส ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ซึ่งได้พบรอยการออกนอกพื้นที่ของช้างสีดอสุทิน โดยในคืนนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะมาเฝ้าระวังช้างที่บริเวณนี้ให้กับชาวบ้านร่วมประชุมแนวทางป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 หัวหน้าวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ป่าซับลังการ่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ สำนักงานภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี


Thursday, October 10, 2019

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและผู้ใหญ่บ้านหล่ายทา ต.ตาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณ ลำห้วยแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งแนวรั้วไฟฟ้าที่สำรวจมีระยะทาง 300 เมตร

พังดอกรักและพังวาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าติดตามช้างพบช้างจำนวน 2 ตัว คือ พังดอกรักและพังวาเลนไทน์ บริเวณห้วยไคร้ ในพื้นที่ จ.ลำปางTuesday, October 08, 2019

พลายฉลาด

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ว่าพลายฉลาดได้ออกนอกพื้นที่ด้าน บ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร โดยทำความเสียหายแก่พืชผลของชาวบ้านได้แก่ กล้วย อ้อยและมะละกอที่ชาวบ้านปลูกไว้ 


Monday, October 07, 2019

ต้นกล้วยอาหารช้าง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ขนต้นกล้วยให้ช้างกินเป็นอาหารที่แคมป์ 2 (แม่ยาว)ช้าง 3 ตัว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างจำนวน 3 ตัว คือ พังคำดี พังนุ่นและพังฝ้าย บริเวณใกล้กับแคมป์ 1 (แม่ปอน) จึงได้ช่วยกันต้อนช้างเข้าไปในป่าบริเวณห้วยทรายขาว
Saturday, October 05, 2019

ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ตรวจรั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านวัดเขาประตูชุมพล และได้พบว่ามีต้นไม้ล้มทับสายลวดด้านบ้านซับใหญ่ จึงได้นำต้นไม้นั้นออกและต่อลวดให้ใช้งานได้ดังเดิมFriday, October 04, 2019

ประชุมผลการติดตามช้าง

คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมประชุมผลการติดตามช้างในป่าของเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
ขยายรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ขยายรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพิ่มทางด้านติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ ลำปาง บริเวณศูนย์บริการประชาชนกรมทางหลวงขุนตาล ซึ่งมีระยะทาง 150 เมตร และได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Thursday, October 03, 2019

ตัดหญ้ารอบสระ

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตัดหญ้าบริเวณรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสระ 1 (แคมป์ 1 แม่ปอน) เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกทำให้หญ้าขึ้นสูงงานบำรุงรักษารั้วไฟฟ้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณ รั้วไฟฟ้าพอเพียงด้านบ้านโนนสวรรค์

Thursday, September 26, 2019

งานถ่ายทำภาพยนต์สั้น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทปกับคณะถ่ายทำภาพยนต์
Tuesday, September 24, 2019

ติดตามพฤติกรรมกลุ่มช้าง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ติดตามพฤติกรรมกลุ่มช้าง พบช้างพังนุ่น พังฝ้ายและพังคำดี บริเวณม่อนประจูดหลวง เวลา 15.30 น.