Wednesday, September 17, 2014

โครงการสอนน้องรักษ์ป่า 7/2557

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี จัดโครงการสอนน้องรักษ์ป่า เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ป่าและช้าง เป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ออกติดตามช้างพบพังโดเรมี พังจูนและพังเดือนอยู่ด้วยกัน และสังเกตุเห็นว่า พังจูนน่าจะมีการเจ็บที่เท้าขวาหน้า เนื่องจากเวลาเดินจะเหยียดขาได้ไม่เต็มที่

Sunday, September 14, 2014

Cutting GrassesTime to cut grasses at electric fence area. ได้เวลาตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่ซับลังกาอีกแล้ว

ซ่อมท่อประปา


Yesterday, Lopburi's field staffs bought pipes and fixed villager's water pipe which our elephants damaged.เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีได้จัดซื้ออุปกรณ์การประปาไปเพื่อซ่อมชดใช้ท่อประปาเดิมที่ช้างได้ทำความเสียหาย

Friday, September 12, 2014

ช้างออกนอกพื้นที่

Lobburi's field staffs were informed that our 8 elephants walked in  Takeanprong village and damage some property (fruit trees and water pipes). Our field staffs talk to them to pay for damaging and fix the water pipe. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีได้รายงานว่าช้างกลุ่มใหญ่ประมาณ 8 ตัวได้เข้าไปยังหมู่บ้านตะเคียนโพรง เมื่อคืนวันที่ 10 กันยายน 2557 และเช้านี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะเข้าไปซ่อมท่อประปาให้ พร้อมเจรจาชดเชยค่าเสียหาย

Thursday, September 11, 2014

ฝายชะลอน้ำ
Provincial Electricity Authority rebuilds a check dam at KM.7, Sublangka Wildlife Sanctuary.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่ชำรุดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ช่วงกิโลเมตรที่ 7 เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ (10 ก.ย. 2557)

สัมมนา


Elephant Reintroduction Foundation joins a semina hosted by Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning at Rama Garden Hotel on September 11, 2014
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมสัมมนา "กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Wednesday, September 10, 2014

Pang Boonkeaw and Pornthita
Pang Meaboonkeaw and Pang Pornthita live at KM.3 near Lamsonthi creek.
พังแม่บุญแก้วและพังพรธิตา หากินอยู่บริเวณ กม.ที่ 3 ริมฝั่งคลองลำสนธิ

Tuesday, September 09, 2014

ติดตามช้าง
Every time when our field staffs track elephants, they take a short note to report tracking situation both elephants and condition.  
ทุกครั้งที่เจ้าหน้ามูลนิธิออกลาดตระเวนติดตามช้าง จะมีการจดบันทึกเพื่อรายงานถึงสถานะการณ์ของช้างและพื้นที่ที่ได้พบ

พาเรียนรู้

Pang Doremi take her daughter "Pang June" to get use to a large home.  พังโดเรมี พาลูกน้อย "พังจูน"สร้างความคุ้นเคยกับบ้านหลังใหญ่

สำหรับงานลาดตระเวนOur Lopburi's field staffs receive 2 motorcycle that The Foundation provide for field working. Hiway Co.,ltd deliver to Sublangka on September 9, 2014.
   เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำลพบุรี รับรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ที่บริษัท ไฮเวย์ จำกัด จัดส่งให้มูลนิธิฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

Monday, September 08, 2014

ติดตามช้างในป่า
Field staffs found Pang Boonmee in Measapoud creek area, she is healthy but  dungs are slightly rough.
ได้พบกับพังบุญมีบริเวณลำห้วยแม่สะป๊วด พังบุญมีมีมูลหยาบเล็กน้อย ร่างกายสมบูรณ์ดี

สีดออดุลย์


Seedor Adul is healthy, he live in Meapon creek area near pond 2.
สีดออดุลย์ ร่างกายสมบูรณ์ดี อยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อนใกล้ๆ สระ 2

สีดอมารวย

Sidor Marauy take a walk along a creek.
สีดอมารวย เดินเล่นบริเวณลำห้วย

พลายสมนึก
Plai Somnuk lives at Meapon creek area. He is healthy. 
ลายสมนึกหากินอยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อนเช่นกัน ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี 

พังดุPang Duh lives at Meapon creek area. พังดุอาศัยอยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน

Friday, September 05, 2014

ตารางเส้นรอบวงขาของพังปานดาวMr. Keawma Noai, Our Lampang field staff was assigned to take care Pandao and report circumference of leg to Mor Taweepoke Angkawanich, DVM every day.  
นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช มอบหมายให้นายแก้วมา โนอ้าย เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ดูแลพังปานดาวที่ รพ. ช้าง ให้วัดขนาดรอบวงขาและเขียนรายงานทุกวัน.

พังปานดาว @ โรงพยาบาลช้างPang Pandao is getting better, she can eat as normal and cheerful. Veterinarian still gives her some medicine to reduce inflammation and prevent infection. 
พังปานดาวมีอาการบวมที่ขาดีขึ้น สามารถกินอาหารตามปกติ ยังร่าเริง ขณะนี้สัตวแพทย์ยังให้ยาฆ่าเชื้อ และยาแก้อักเสบเพื่อลดการอักเสบและป้องกันการติดเชื้อ

Tuesday, September 02, 2014

Meeting
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เชิญปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมทั้งหารือการเตรียมงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ในปี 2558

Pang Dokrak

Pang Dokrak lives in Meayao creek area as usual. พังดอกรัก ใช้ชีวิตอยู่ในป่าตามปกติบริเวณลำห้วแม่ยาว

Thursday, August 28, 2014

พังโดเรมีPang Doremee look after Pang June (her daughter) at KM.9 near Plai Doremon (her son). พังโดเรมีเลี้ยงลูกน้อย "พังจูน" อย่างใกล้ชิดอยู่บริเวณ กม.ที่ 9 โดยมีพลายโดเรมอนหากินอยู่ใกล้ๆ กัน

Wednesday, August 27, 2014

เข็มชนิดพิเศษ


The Foundation buy a special needle to collect elephant's tissue for DNA determining.   
มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อเข็มชนิดพิเศษสำหรับยิงลูกช้างที่เกิดใหม่ เพื่อเก็บเนื้อเยื่อสำหรับตรวจดีเอ็นเอ

Monday, August 25, 2014

พังปานดาวรักษาตัว รพ. ช้างลำปางVeterinarians give some medicine to Pang Pandao because her leg still swelling and pain. พังปานดาว ยังคงมีอาการบวมที่ขาซ้ายหลัง ทางสัตวแพทย์ยังให้ยาแก้ปวดแก่พังปานดาวอยู่

Sunday, August 24, 2014

ติดตามช้าง
Our field staffs tracked elephants in Sublangka Forest, They found 6-7 elephants and all of them are healthy.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีออกติดตามช้างตามปรกติ ซึ่งในครั้งนี้พบช้างประมาณ 6-7 ตัว โดยทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี

Saturday, August 23, 2014

พังจันดีPang Jandee look after Pang Earn at KM1, Sublangka Forest. พังจันดี อยู่ดูแลพังเอิ้นช้างน้อยอยู่บริเวณ กม.ที่ 1

X-ray - ทำการเอ็กซเรย์พังปานดาว

Team of veterinarians at Elephant Hospital use x-ray to diagnosis Pang Pandao's leg because her leg do not have a wound.
ทางคณะสัตวแพทย์ ได้ทำการเอ็กซเรย์พังปานดาวเพื่อหาสาเหตุ เนื่องจากพังปานดาวมีอาการบวม แต่ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บ

เคลื่อนย้ายพังปานดาวไป รพ. ช้าง
After veterinarian came to check up Pang Pandao. We decide to move her to Elephant Hospital which not far from here immediately.
หลังจากที่สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้างเข้ามาดูอาการ จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายพังปานดาวเข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลช้างทันที

Pang Pangdao - พังปานดาว

Pang Pandao (grouped with Pang Tukta, Pang Kanya and Pang Dongdao ) leaved her group to ask for help because she hurt her leg.
พังปานดาว เป็นช้างที่รวมกลุ่มอยู่กับ พังตุ๊กตา พังกันยา พังดวงดาว ได้แยกออกจากกลุ่มในป่า เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากขาหลังซ้ายมีลักษณะบวม เดินไม่สะดวก 

Thursday, August 21, 2014

Bat Survey-สำรวจค้างคาวBungboraphet Research Center with Sublangka Wildlife Sanctuary and The Foundation survey Phanokkok to research bat poppulation and species in this area. 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เดินทางไปยังแหล่งอาศัยของค้างคาวที่ผานกกก เพื่อทำการสำรวจจำนวนสายพันธุ์ต่างๆ ของค้างคาวกลุ่มนี้

โซล่าร์เซลและถังน้ำ
The Foundation provides new solar cells and tanks to  Camp2, Sublangka.
 แผงโซล่าร์เซลและถังเก็บน้ำชุดใหม่ที่มูลนิธิฯ จัดหาเพื่อทดแทนอันเดิมที่ชำรุด โดยติดตั้งไว้ที่แคมป์ 2

Wednesday, August 20, 2014

แต่งเล็บพังเอิ้นMor Taweepoke Angkawanich, DVM  trims nails to Pang Earn to prevent inflammation. 

น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทยที่ปรึกษามูลนิธิฯ ทำการตกแต่งเล็บช้างที่ฉีกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเล็บอักเสบก่อนปล่อยคืนสู่ป่า