Friday, April 20, 2018

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านหนองใหญ่ จ.ชัยภูมิ หลังจากที่ตรวจพบว่ามีต้นไม้ล้มทับรั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นผลจากพายุฤดูร้อน

Wednesday, April 18, 2018

ลูกช้างพบลูกช้างเกิดใหม่ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง คาดว่าเป็นลูกของพังดารา ยังไม่ทราบเพศที่แน่ชัด เนื่องจากเกิดในช้างกลุ่มใหญ่ มีแม่รับช่วยดูแลจำนวน 8 ตัว ได้แก่ ช้างพังเพชรา พังหนึ่ง พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังดวงดาว พังดารา พังปานดาว และพังคำดี และช้างยังไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ จากการสังเกตคาดว่าช้างได้เกิดมาหลายวันแล้วเนื่องจากมีท่าทางการเดินที่คล่องแคล่ว 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จะเข้าป่าเพื่อติดตามเพศและแม่ของช้างอีกครั้ง

พลายพลัง

พบพลายพลังหากินบริเวณหมู่บ้านทุ่งหลวง และเริ่มมีอาการตกมัน
Plai Phalang lives near Ban Thongluang and he is getting in musth period.

Wednesday, April 11, 2018

อาหารช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตัดกล้วยสำหรับเป็นอาหารแก่ช้างที่ผูกปรับพฤติกรรมที่แคมป์ 2 แม่ยาว
Our Lampang field staffs are preparing banana tree for rehabilitated elephants at camp2. 

ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตรวจความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
Our Lampang field staffs check sufficiency electric fence.

ด้านหลังศูนย์บริการประชาชนทางหลวงขุนตาล
Behind Khuntal Highway Service Center.
 อ่างเก็บน้ำแม่ปู
Mea Poo ReservoirMonday, April 09, 2018

พังพรรษา
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ นำช้างพังพรรษาไปปล่อยหลังจากที่ช้างหลุดออกมาบริเวณบ่อดินดำ
Our field staffs bring Pang Pansa to live in deep forest after she has gone out to Ban Buadindum. 

พลายโอเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี มาดูพลายโอเลี้ยงที่ได้ผูกเลี้ยงไว้ในขณะนี้
Our Lopburi field staffs look after Plai O-lieng, chained near a pond. 

พังบัวคำและลูก


พังบัวคำและลูก (พลายบัวขาว) pang Buakam and her baby (Plai Buakao)

พลายสุทิน
พลายสุทินลงเล่นน้ำที่สระ 2 
Plai Sutin is playing in Pond 2.  

Thursday, April 05, 2018

ภารกิจนำช้างกลับผาเมือง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยามว่ามีช้างออกนอกพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแม่ยามเหนือ จึงได้นำเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปางเดินทางไปยังจุดดังกล่าว และพบว่าช้างได้เดินข้ามจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองไปยังเขตป่าชุมชนปงป่าปอ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
On March 29, 2018, our field staff were inform that found elephants at Ban Meayam Nuer. The staff hurried to track them but they gone and crossed the forest to Ban Pongpapoo.   

 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ติดตามรอยช้างจนถึงเวลา 3.00 น. จึงหยุดพักค้างแรม
Our field staff tracked them until 3 AM.


 วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ได้รับแจ้งจากนายอำเภอเกาะคาว่าช้างจำนวน 5 ตัวหากินอยู่ในไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน อ.เกาะคา ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากกองอาสารักษาดินแดน อ.เกาะคาช่วยสกัดช้างไว้  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ มาถึงเวลา 17.30 น. แต่เนื่องจากใกล้ค่ำแล้วจึงทำได้เพียงแต่ควบคุมช้างให้อยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเขตชุมชน
On March 30, 2018, District Chief Officer informed that 5 elephants lived in cassava field of villager at Ban Koaka and got help from Territorial Defence Volunteer to block the elephants. When our field staff arrived at there it was the evening they only controled elephants is the area.  


วันที่  31 มีนาคม 2561 เนื่องจากเกิดปัญหามีพายุและฝนตก ลมพัดแรงจนเสาไฟฟ้าและต้นไม้หักหลายต้น การควบคุมช้างเป็นไปอย่างยากลำบากจึงชะลอการนำช้างกลับพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง และขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และสถาบันคชบาลแห่งชาติ
On March 31, 2018, there was a storm, many trees and electric column were broke so the staff decided to bring elephants back later then asked for help from Doiphamaung's ranger and Thai Elephant Conservation Center

วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 8.00 น. ได้รับความช่วยเหลือจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองและสถาบันคชบาลแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จึงร่วมกันวางแผนและควบคุมช้างกลับพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง
On April 1, 2018, Doiphamaung's ranger and National Elephant Institute join us to fetch elephants back to the forest.


เริ่มออกเดินทางกลับพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง
Start to walk back to Doiphamaung Forest.


พักรับประทานอาหารกลางวัน
Have a lunch


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ควบคุมช้างกลับพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง ผ่านเส้นทาง แม่ผึ้ง-แม่เลียง โดยสวัสดิภาพ
Our staffs control elephants back to the forest at Meaphung-Mealieng safely.
ทั้งนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่นำช้างกลับสู่พื้นที่ป่าพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง , เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง และทีมช่วยเหลือช้าง จากสถาบันคชบาลแห่งชาติ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

The elephant  can not be returned to the forest without the help of the relevant authorities. We would like to thank the relevant agencies including the District Chief Office of Koaka, Lampang, Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and elephant rescue team from the National Elephant Institute here.