Thursday, November 26, 2015

พังเพชราตกลูก


ช่วงเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  พังเพชรา ช้างสาวอายุ 15 ปีได้ตกลูก  ทางเจ้าหน้าที่ยังเข้าใกล้ไม่ได้มากเนื่องจาก พังเพชราหวงลูก รวมทั้งช้างตัวอื่นๆ (พังดวงดาว พังกันยา และพังดอกรัก) ก็เข้ามาช่วยกันดูแลสมาชิกใหม่ของเขตรักษาพันสัตว์ป่าดอยผาเมือง จ. ลำปาง
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 ช้างกลุ่มพังแม่บุญแก้ว จำนวน 6 ตัว ออกนอกพื้นที่ทางฝั่งถ้ำมงคลชัย เจ้าหน้าที่สามารถไล่ช้างกลับเข้าพื้นที่ได้ ไม่เกิดความเสียหาย

ออกนอกพิ้นที่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่ภาคสนามทำการผูกเลี้ยงพังวาสนาและพังเอิ้น ที่ออกนอกพื้นที่ไปยังพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ด้านฝั่งถ้ำมงคลชัย

Wednesday, November 25, 2015

กลุ่มพังดอกขาว มีพังป๋อมแป๋ม พังเมย์ และพลายซับลังกา หากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 3

Monday, November 23, 2015

อุทยานแห่งชาติภูพาน

นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควนิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนการดูแลและติดตามช้าง

Thursday, November 05, 2015

ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติKhun Chansak Feuangfu donates elephant (Pang Dongdao) to release  in Elephant Reintroduction Project at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary.  
คุณชาญศักดิ์  เฟื่องฟู  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ ตาม "โครงการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ" โดยวันนี้ (6 พ.ย. 2558) ได้ทำพิธีปล่อยช้าง "พังดวงดาว" คืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี

Tuesday, October 20, 2015

จัดอบรมชาวบ้าน ให้ความรู้เรื่องช้าง
Elephant Reintroduction Foundation gives knowledge about elephant to people who live close to Doi Phamaung Forest. 
ทางมูลนิธิฯ เข้าร่วมอบรมให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆ พื้นที่ดอยผาเมือง โดยให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องช้าง เพื่อให้ช้างและคนอยู่ร่วมกันได้ 
Doi Phamaung Wildlife Sanctuary restore a road to welcome students from veterinary of medicine Faculty, Chaing Mai University for making  salt lick activity.  
เนื่องจากจะมีนักศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มช. เข้ามาทำค่ายโป่งเทียม ทางมูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์ จากทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เข้ามาทำถนนเข้าแคมป์ 

Monday, October 19, 2015

อีกหนึ่งภาระกิจของเจ้าหน้าที่ภาคสนามฯ
Our Lopburi field staffs are cutting grass around Electric Fence  at Pangkraja area.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ทางฝั่งปางกระจา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

Thursday, October 15, 2015

H.R.H. Princess Sirindhorn releases 6 Elephants :ทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ


H.R.H. Princess Sirindhorn releases 6 Elephants to back to the forest at Sublangka Willife Sanctuary on the Auspicious Occasion of Her Royal Fifth Cycle Birthday Anniversary. On October 15, 2015.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้างจำนวน 6 เชือก คืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสครบ 60 พรรษา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวถวายรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Wednesday, October 14, 2015

BBC comes to shoot Wild Thailand


Steve Cole, BBC producer/director and series producer and Simon Wagen (cameraman) study the panoramic view of Subkanka Wildlife Sanctuary for their Wild Thailand series on the Elephant Reintriduction Foundation.

Mr. Steve Cole,ผู้ผลิตและกำกับภาพยนตร์สารคดี โทรทัศน์ BBC  Mr.Simon Wagen ช่างภาพ และทีมงาน เข้าศึกษาพื้นที่จากจุดชุมวิวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อการถ่ายทำซีรีย์ มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 

Wednesday, October 07, 2015

พลับพลาA contractor speeds up to work after raining several day. ผู้รับเหมาเร่งก่อสร้างพลับพลาที่ประทับให้ทันวันที่ 15 ต.ค. 2558 หลังฝนตกมาหลายวัน 

Saturday, October 03, 2015

พลับพลาที่ประทับProgress of a pavilion for October 15, 2015. ความคืบหน้าพลับพลาที่ประทับสำหรับวันที่ 15 ตุลาคม 2558

Monday, September 28, 2015

สต๊าฟ พังสำลี (ลูกพังนุ่น)
Team of veterinarians, Faculty veterinary medicine, Chiang Mai University stuff  Pang Samlee perfectly.     ทางทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสต๊าฟพังสำลี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

Sunday, September 27, 2015

ตามจับพลายฉลาด


Mor Taweepoke, DVM, our veterinarian  and our Lopburi field staff pursue Plai Chalard to chain because he is in musth. But Plai Chalard has wild behavior, he is smart and alert, therefor they can not catch him.    
น.สพ.ทวีโภค เดินทางถึงซับลังกาแต่เช้าเพื่อจับพลายฉลาดที่กำลังเริ่มตกมัน โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันกระชับพื้นที่ของพลายฉลาดให้อยู่ในวงจำกัด แต่เนื่องด้วยพลายฉลาดเป็นช้างป่าแบบเต็มตัวแล้ว จึงมีความระแวดระวังสูง และรวดเร็วมาก ประกอบกับหมอมีเวลาจำกัดจึงทำให้ไม่สามารถจับได้

Wednesday, September 23, 2015

ปรับภูมิทัศน์The Foundation improve a landscape near our office for H.R.H. Princess Sirindhorn's Elephant Reintroduction program on the Auspicious Occasion of Her Royal Fifth Cycle Birthday Anniversary.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ทำการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณใกล้เคียงสำนักงานมูลนิธิฯ จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงปล่อยช้าง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Friday, September 18, 2015

ความคืบหน้าการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับ
The Foundation hires contractor to build a pavilion for H.R.H. Princess Sirindhorn's Elephant Reintroduction program on the Auspicious Occasion of Her Royal Fifth Cycle Birthday Anniversary.

มูลนิธิฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาให้เร่งการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับสำหรับในงานพิธีการ "โครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี" ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Thursday, September 17, 2015

Plai Suthas : ออกนอกพื้นที่

Our field staff was informed  that  elephants go out to near village. Again our staff fetch Plai Suthas back to the forest.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกติดตามช้างที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ออกนอกพื้นที่เข้าไปในไร่สวนของชาวบ้าน และผลักดันกับเข้ายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งครั้งนี้เป็นผลงานของพลายสุทัศน์เช่นเคย

Monday, September 14, 2015

Releasing Donation : ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ
On September 11, 2015 Khun Thananut Kijkoprat and his family donate to release elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary to make a merit for his mother. 
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2558 คุณธนะนัฎฐ์  กิจกอบรัตน์และครอบครัว ได้ทำพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่สุนีย์  แซ่เจีย

Sunday, September 13, 2015

Pang Kammoonyai Passed away: พังคำมูลใหญ่ล้ม


Pang Kammoonyai was released to Doi Phamaung Forest by Her Majesty Queen Sirikit on January 10, 2000 she lived in The forest  with happiness for 16 years.
Our field staff and veterinarian found her body on September 11, 2015 on her 75 years old.   
พังคำมูลใหญ่ ช้างมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการสร้างโลกใหม่ให้ช้างไทย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 บริเวณรอยต่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และพื้นที่สวนป่า ออป. โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปล่อยพร้อมกันถึง 16 เชือกในครั้งนั้น

พังคำมูลใหญ่ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าดอยผาเมืองมาตลอดระยะเวลา 16 ปี โดยอาศัยอยู่เพียงลำพังตัวเดียว และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของป่าได้เป็นอย่างดี ไม่มีประวัติการออกนอกพื้นที่ของช้าง จากรายงานการติดตามช้าง พังคำมูลใหญ่จะอาศัยอยู่ใจกลางป่า เจ้าหน้าที่มักจะเจอพังคำมูลใหญ่ปีหนึ่งประมาณ 4 ครั้ง โดยจะหากินเป็นวงกลมอยู่ในพื้นที่ป่าดอยผาเมือง จนในการติดตามป่าครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ได้พบช้างพังคำมูลใหญ่ที่บริเวณห้วยแพะ พังคำมูลใหญ่ร่างกายผอมมาก ตาข้างขวาเป็นฝ้าสีขาวขุ่นมองไม่เห็นและเท้าหน้าข้างซ้ายบวมเป็นแผลมีหนอง เจ้าหน้าที่จึงเดินทางกลับออกมาเพื่อรายงานให้ทราบ โดยทางคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปนำตัวพังคำมูลใหญ่กลับออกมารักษาตัวเนื่องจากอายุมาก เนื่องจากช้างตามองไม่เห็น ไม่สามารถหาอาหารกินเองได้ ประกอบกับเท้าหน้ามีแผล
ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้เดินทางเข้าไปตามหาพังคำมูลใหญ่ โดยมีนายสัตวแพทย์เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้าง ร่วมเดินทางเข้าไปดูอาการของพังคำมูลใหญ่ด้วย แต่เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนัก ทำให้การเดินทางลำบาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินทางเข้าไปเกือบ 2 วัน และได้รับรายงานว่า พังคำมูลใหญ่ได้เสียชีวิตแล้ว บริเวณลำห้วยแพะ ที่พิกัด 18° 21.076'น 99° 9.770'ตะวันออก ห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้พบในวันที่ 9 กันยายน 2558  ประมาณ 100 เมตร รวมอายุประมาณ 75 ปีSaturday, September 12, 2015

Erosion
Our field staffs reported that a local road near camp1 was broke by water erosion but our staff fixed already.   เจ้าหน้าที่ภาคสนามรายงานว่า เมื่อวานก่อนถนนบริเวณใกล้แคมป์ 1 ถูกน้ำเซาะขาด แต่ได้ซ่อมแซม บัดนี้สามารถใช้การได้ตามปกติ