Friday, September 22, 2017

พลายสมชาย

นายสัตวแพทย์ทวีโภค เฝ้าดูพฤติกรรมพลายสมชายที่ขณะนี้ผูกเลี้ยงอยู่ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า พลายสมชายขณะนี้มีร่างกายสมบูรณ์ดี


พังแม่บุญแก้วและลูก (พลายบุญยัง)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เข้าตรวจดูบาดแผลของพังแม่บุญแก้ว ซึ่งขณะนี้ผูกเลี้ยงไว้ที่หน่วยต้นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พบว่าบาดแผลดีขึ้นมาก


รั่วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกตรวจตราความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง พบว่ามีต้นไม้หักล้มทับรั้วไฟฟ้าแถวปางกะจา จึงได้ช่วยกันนำต้นไม้ออกและซ่อมแซมให้รั้วกลับมาใช้ได้ดังเดิม


บัวคำและบัวขาว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิและเจ้าหน้าที่เขตฯ ร่วมกันออกติดตามช้าง ได้พบช้างพังบัวคำ เลี้ยงลูก (พลายบัวขาว) อยู่บริเวณเขาผากลาง กิโลเมตรที่ 2


การประชุมครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกาและเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ที่ทำการเขตรักศาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อทราบการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่และหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 

สำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิประจำลพบุรี กำลังทำความสะอาดหลังคาสำนักงานมูลนิธิ (ซับลังกา)

Thursday, September 14, 2017

4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora
วันที่ 14 กันยายน 2560 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าร่วมงาน "4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora" ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามการดำเนินงานมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ 

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation joins "4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora" arrange by National Park, Wildlife and Plant Conservation Department on  September 14, 2017 at Miracle Grand Hotel, Bangkok.

ตรวจสุขภาพช้าง
สีดออดุลย์สีดอบุญชู


พลายพลัง

Mor Taweepoke Angkawanish, DVM (Mor Tom) checks up elephants at Doiphamaung Wildlife Santuary. 
นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ตรวจสุขภาพช้างประจำปี 2560


Wednesday, September 13, 2017

Thai Elephant Ivory Facts

Thai elephant ivory facts:
1. Thai female elephants do not have tusks. They have small "kanai" instead.
2. Only about 10% of Thai male elephants have tusks, the rest have tushes.
3. About 40% of the Thai elephant population are male, thus only about 4% of total elephant population have ivory tusks. Sadly this also means that there are only about 160 elephants with tusks left in Thailand.
5. Therefore Thai elephants are not hunted for ivory per se.
6. Elephant tusks on display in Thai living rooms and staterooms belonged to deceased family owned or important captive elephants. Not hunting trophies, like in the Western countries, but are memorials to a deceased elephant.
7. More desirable than ivory to Thai people is the elephant tail's hair. It will be woven into a ring and once blessed is supposed to give special powers to the wearer.
8. Thailand has been a transit point for illegal African elephant ivory trade. Both female and male African elephants have tusks and are thus hunted for their ivory.

Saturday, September 09, 2017

พังคำดีOur field staffs meet Pang Kamdee at Meayao Creek, she is healthy after living in the forest.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบช้างพังคำดี บริเวณลำห้วยแม่ยาว ซึ่งช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากได้ปล่อยให้ใช้ชีวิตเองในพื้นที่ป่า

Wednesday, September 06, 2017

พังแม่บุญแก้ว

Our field staffs still wash Pang Meaboonkeaw's wound everyday, the wound will heal soon.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามยังคงทำความสะอาดและใส่ยารักษาแผลให้พังแม่บุญแก้วทุกวัน ซึ่งตอนนี้แผลดีขึ้นตามลำดับ

กลุ่มพังดอกขาว
Yesterday, our field staffs were informed that there was elephant's sound near electric chain fence line at 0752967 E 1725587 N, therefore our field staffs went to check that they found Pang Dokkaw's group.  
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับแจ้งว่า มีเสียงช้างร้องใกล้บริเวณรั้วที่เป็นม่านโซ่ พิกัด 0752967 E 1725587 N จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่า เป็นช้างกลุ่มพังดอกขาวหากินอยู่บริเวณนั้น

พลายโอเลี้ยง


Yesterday, our field staffs and Sublangka Wildlife Sanctuary's Ranger join to fetch Plai O-lieng back to forest at Camp 2. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรีและเจ้าหน้าที่เขตฯ (หน่วยหนองใหญ่) ออกตามจับพลายโอเลี้ยงที่ออกนอกพื้นที่ และนำกลับมาไว้ที่แคมป์ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้

Friday, September 01, 2017

รั้วไฟฟ้าแม่ปูElectric fence at Meapoo Creek area was damaged after storm hit Doiphamaung Wildlife Sanctuary, our field staffs hurry to check up it's work.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เข้าตรวจความเสียหายบริเวณรั้วไฟฟ้าห้วยแม่ปู หลังจากเกิดพายุ พบมีกิ่งไม้ล้มทับบริเวณลวดไฟฟ้า แต่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

พังวาเลนไทน์

Our Lampang's field staffs found Pang Valentine at Measapood Creek. เจ้าหน้าที่พบช้างพังวาเลนไทน์บริเวณห้วยแม่สะป๊วด

Monday, August 28, 2017

โครงการเยาวชนจิตอาสารักษ์ป่าปี 60Sablangka Wildlife Sanctuary and Special Warfare Command, Lopburi hold "ํYouth Volunteer Conserve The Forest" project with 250 students and teachers from  Bangkapi Technology School, Ratjbumrumg School and Banphamaisublangka School to plant, build salt lick and build check dam in Sublangka Forest on August 23, 2017.  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัด "โครงการเยาวชนจิตอาสารักษ์ป่าปี 60" โดยมีคณะครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ โรงเรียนราษฎร์บำรุงและโรงเรียนบ้านป่าไม้ซับลังกา จำนวน 250 คน ช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า ทำโป่งเทียม และสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

THE ERAWAN GROUP มอบเงินบริจาค
Khun Kamonwan Wipulakorn, Director and President of The Erawan Group presents a donation from Running Charity "Erawan Run Together 2017" to Khun Sivaporn Dardarananda, General-secretary of The Foundation at Lumpini Park on August 27, 2017.  
คุณกมลวรรณ วิปุมากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ปเป็นตัวแทนมอบเงินรายได้จากการจัดงานวิ่งการกุศล "Erawan Run Together 2017" โดยไม่หักค่าใช้จ่าย  มอบให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กทม. 

Thursday, August 24, 2017


  Khun Premjit Hemmawath, Manager of Elephant Reintroduction Foundation and staff wish Dr.Sumet Tantivejkul, Chairman of The Foundation a happy birthday.
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำโดย คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เข้ากราบอวยพรวันเกิดท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกสาวันคล้ายวันเกิดที่จะมาถึงในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 นี้ ที่อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา

Monday, August 21, 2017

แม่บุญแก้วและลูก
Our field staffs have to cut grass for Pang Meaboonkeaw because she was chained to wash her wound everyday by she got baby (Plai Boonyang) stay with her all the time.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องตัดหญ้าไว้ให้สำหรับพังแม่บุญแก้วกิน เนื่องจากช่วงนี้ผูกเลี้ยงพังแม่บุญแก้วเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำความสะอาดแผลให้ทุกวัน โดยมีลูกน้อย (พลายบุญยัง) อยู่ด้วยข้างๆ ตลอดเวลา

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

Our Lopburi field staffs check sufficiency electric fence line at Ban Nonesawan, Panghaui Mountain, (In the picture, some of ceramic insulators have broken, the staffs renew them for high efficiency.)   
วานนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี (แคมป์ 1) ได้ออกตรวจดูความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ช่วงหมู่บ้านโนนสวรรค์ ฝั่งเขาพังเหย  (ในภาพพบว่า บางเสาลูกถ้วยแตกชำรุดจึงได้ทำการเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้รั้วไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดเวลา)