Tuesday, September 17, 2019

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้าง พบช้างจำนวน 1 ตัวคือ พังสว่าง บริเวณห้วยผาโมง

On Septerber 15, 2019 our Lampang field staffs found Pang Sawang at Hui Pamong while they were tracking elephants in Doiphamaung Forest.
Monday, September 16, 2019

ปรับถนนลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้นำรถไถมาปรับสภาพผิวทางลาดตระเวนจากแคมป์ 1 ไปยังแคมป์ 2 เพื่อให้สามารถเดินทางระหว่างกันได้Wednesday, September 11, 2019

หุ่นฟาง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับประธานเครือข่ายแม่เลียงพัฒนาและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยาม ช่วยกันทำหุ่นฟางที่บริเวณจุดสกัดแม่เลียงพัฒนา

On September 10, 2019 our Lampang field staffs with Mealieng Phattana People Network and Meayam Forest Protection Unit help to make a straw puppet at the Mae Liang Pattana extraction point.Tuesday, September 10, 2019

เดินสำรวจเฝ้าระวังช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เดินสำรวจเฝ้าระวังบริเวณแนวป่าด้านหลังโรงเรียนโคกกรวดวิทยาคม ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี เนื่องจากเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านที่กำลังออกฝัก ซึ่งปรากฎว่าไม่พบรอยช้างออกนอกพื้นที่ที่บริเวณนี้

Our Lopburi field staffs survey around the boundary of the forest at Ban Kokkrod, Tambon Yangsao, Wichienburi District which the corns are planting pod. They have no found any trails of elephants there.
ตามพังลำปาง

หลังจากที่พังลำปางได้หลุดจากโซ่ที่ผูกไว้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงติดตามพังลำปางกลับไปยังจุดที่ผูกเลี้ยงดังเดิม 

After breaking the chain, Pang Lampang was fetched to the place and chained  again.Monday, September 09, 2019

สำรวจด้านบ้านโคกกรวด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ออกตรวจบริเวณแนวป่าด้านบ้านโคกกรวด ซึ่งไม่พบร่องรอยช้างทางด้านนี้ 

Our Lopburi field staffs survey the forest area around Ban Kokkrod which did not find trails of elephants on this side.   
ทีมงานสารคดี

วันที่ 7 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พาคณะผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเข้าพื้นที่เพื่อบันทึกและเก็บภาพในป่าซับลังกาบริเวณกิโลเมตรที่ 8

On September 7, 2019 our Lopburi field staffs led team of documentary producer to record video in Sublangka Forest at Km.8.

Thursday, September 05, 2019

โครงการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปางและคุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมการประชุม เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

On September 4, 2019 Khun Suwaporn Thanasan our Coordinator Chaing Mai - Lampang Office and Khun Subin Jamintha, Assistant Coordinator Chaing Mai - Lampang Office join the meeting " Network of prevention and Monitoring Elephants" at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang.Tuesday, September 03, 2019

ตรวจรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าพื้นที่ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง พบมีกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Our Lampang field staffs checked the sufficiency electric fence at the Elephant Research and Monitoring Center, Lampang, found the electricity can be used normally.Wednesday, August 28, 2019

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะนักวิจัย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะนักวิจัย โครงการ "การมีส่วนร่วมในการจัดการช้างและปศุสัตว์ปล่อยเลี้ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ต.ทากาศและต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน" ณ เทศบาลทาสบชัย

On August 27, 2019 Khun Subin Jamintha joined the meeting "Participation in elephant management and livestock in Doi Phamaung Wildlife Sanctaury" at Thasobchai Municipality Office.


Monday, August 26, 2019

ต้นกล้วยให้ช้าง

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ขนต้นกล้วยให้ช้างกินเป็นอาหารที่แคมป์ 2 (แม่ยาว)

Today, our Lampang field staffs bring banana trees for elephants to eat at Camp2 (Meayao).


  

ตรวจพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตรวจดูพื้นที่บริเวณหลังศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง จ.ลำปางและได้ตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณห้วยชมพู (ลำห้วยจำบ่อแป้น) อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

On August 24, 2019 our Lampang field staff checked the area behind the Elephant Research and Monitoring Center, Lampang and the sufficiency electric fence at Huai Chompoo (Jamboupan Creek) Meatha District Lampoon Province, found the electricity can be work normally.
สีดอสุทินพาพังลำปางเดินเล่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา ได้ต้อนสีดอสุทินและพังลำปางให้กลับเข้าป่า หลังจากที่ช้างทั้งสองออกนอกพื้นที่มายังแนวป่าติดไร่ชาวบ้านหมู่ 4 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จากการรายงานพบว่ามีความเสียหายเพียงเล็กน้อย

On August 25, 2019 our Lopburi field staffs fetched Sidor Suthin and Pang Lampang back to the forest. Two elephants went to the boundary of Sublangka Forest close to the villager's farm at Moo 4, Tamboon Wangthong and they made a few of damages. 

Friday, August 23, 2019

เปลี่ยนอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีได้รับอุปกรณ์รั้วไฟฟ้า จึงรีบนำไปเปลี่ยนเพื่อให้รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านทิศตะวันออกกลับมาใช้งานได้ดังเดิม นอกจากนี้จากการตรวจเช็คกระแสไฟซ้ำพบว่าแผงโซล่าเซลล์ 6 แผ่น เสียไป 1 แผ่น 

Our Lopburi field staffs changed inverters, batteries and controler to the sufficiency electric fence, and they also found one of  solar panel was broken. 
Wednesday, August 21, 2019

งานประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2562

งานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง
National Elephant Conference 2019 at Galyanivadhanakarun,  Thai Elephant Conservation Center, Lampang on August 19-20, 2019

อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด, น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และคุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมงานประชุมช้างแห่งชาติ

 
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
เยี่ยมชมนิทรรศการของมูลนิธิฯ

คุณสุวพร  ธนะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานเชียงใหม่ - ลำปาง 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมช้างแห่งชาติ

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมเสวนาเรื่อง 
"การจัดการช้างตามหลักสวัสดิภาพ"

น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมเสนาเรื่อง
"การดูแลรักษาช้างตามหลักสวัสดิภาพช้าง"

น.สพ.ทวีโภค  อังควานิชและรศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
เป็นผู้กล่าวสรุปและปิดพิธการประชุมช้างแห่งชาติประจำปี 2562

ประชุมเครือข่ายแก้ไขปัญหาช้างป่า

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เข้าร่วมประชุมเครือข่ายแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ บ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และบ้านทากาศ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 Khun Subin, assistant coordinate officer at Lampang joined the meeting with people who live near the forest to solve the problem about elephants at Ban Mealiengpattana, Lampang and Ban Thagad, Lampoon during August 19-20, 2019.รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ บริเวณศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้างและได้เปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

On August 18, 2019 our Lampang field staff build the sufficiency electric fence at the Elephant Research and Monitoring Center, Lampang.