Wednesday, November 21, 2018

ตรวจสอบพิกัดแคมป์ใหม่

เจ้าหน้าที่จากหน่วยต้นน้ำลำเจา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จุดพิกัดที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ทำเรื่องเพื่อขออนุญาตจัดสร้างแคมป์สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จะได้ใช้สำหรับเป็นจุดสกัด หรือลาดตระเวนช้าง เพื่อการป้องกันช้างออกนอกพื้นที่
เฝ้าระวังพลายสุทิน

ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ต้องจัดชุดเฉพาะกิจมาเฝ้าระวังช้างพลายสุทินที่ออกนอกพื้นที่เกือบจะทุกคืน สาเหตุเนื่องจากฝั่งติดกับ ขสป.ซับลัง ซึ่งคือหมู่บ้านวังใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรที่ใช้ปลูกอ้อย ข้าวโพด กำลังออกผลผลิตเต็มที่ จึงเป็นแรงจูงใจให้ช้างออกมาหากิน
Friday, November 16, 2018

ขุดลอกสระน้ำสระ1

เมื่อวานนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำ สระที่ 1 บริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน) และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

Wednesday, November 14, 2018

ตรวจสอบรั้วไฟฟ้าหมู่บ้านทุ่งหลวง

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตรวจสอบการใช้งานของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณสปริงเวย์หมู่บ้านทุ่งหลวงมีกระแสไฟใช้งานได้ตามปกติ

Friday, November 09, 2018

ปรับเส้นทางลาดตระเวน

ปรับเส้นทางลาดตระเวนระหว่างกิโลเมตรที่ 8 - 20 ที่ชำรุดอันเนื่องมาจากน้ำไหลหลาก และกัดเซาะในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานThursday, November 08, 2018

จันดีประชิดรั้ว

เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เจอพังจันดีกำลังเดินกินอาหารอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 1 (หน้าด่านประตูรั้วไฟฟ้า)


ขุดลอกสระน้ำสระ2

วันนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำ สระที่2 บริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน)

Monday, November 05, 2018

ขนต้นกล้วยให้ช้าง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ขนต้นกล้วยให้ช้างกินเป็นอาหารที่แคมป์ 2 (แม่ยาว)

เข้าป่าติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าป่าเพื่อติดตามดูช้างที่บริเวณลำห้วยแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน


Sunday, November 04, 2018

สนันสนุนโดยดิ เอราวัณ กรุ๊ป

วันนี้เวลา 7.30 น. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 363,000 บาท  โดยมีจากคุณเพชร ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เป็นผู้มอบ เงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจัดวิ่งตามโครงการ Erawan Run Together 2018 ซึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ


Friday, November 02, 2018

สำนักงานมูลนิธิฯ ซับลังกา

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานมูลนิธิฯ ประจำซับลังกา จ.ลพบุรี
รั้วไฟฟ้าลำพาส

เจ้าหน้าที่ภาคสนามออกตรวจตรารั้วไฟฟ้าฝั่งลำพาส ซึ่งยังสามารถส่งกระแสไฟได้ตามปกติ