Thursday, July 30, 2020

ช้างกลุ่มพังหัวดี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ไล่ต้อนช้างกลุ่มพังหัวดีซึ่งอยู่กันประมาณ 13 ตัว ที่ออกนอกพื้นที่ มาทางหน่วยตะเคียนโพรงแล้วเดินไปทางบ้านน้ำอ้อม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยระหว่างทางที่เดินไปช้างได้กินกล้วย เหยียบข้าวและมันสำปะหลังของชาวบ้านเสียหายเพียงเล็กน้อย
ตัดหญ้ารอบรั้ว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชน

Thursday, July 23, 2020

พังสายทอง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ติดตามช้างในป่าพบพังสายทองหลังจากที่ไม่ได้เจอมาเป็นเวลานาน อาศัยอยู่บริเวณห้วยแม่ใน (ห้วยคำลือ) ในท้องที่จ.ลำปาง
Tuesday, July 21, 2020

ดูแลพังจันดี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันดูแลพังจันดีที่รักษาอาการบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ.ลำปาง พบว่าแผลของพังจันดีเริ่มหายดีแล้ว
Monday, July 20, 2020

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คุณสุบิน  จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณใกล้เคียงกับลานแสดงช้างเพื่อนำช้างมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเนื่องจากบริเวณลานแสดงช้างปิดทำการชั่วคราว
Thursday, July 16, 2020

รักษาพังจันดี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สพ.ญ.วรางคณา  ลังการ์พินธ์ุ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง รักษาและทำความสะอาดแผลให้กับพังจันดีWednesday, July 15, 2020

พลายฉลาด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงานว่าปัจจุบันพลายฉลาดหนีเที่ยวออกนอกพื้นที่ทุกวัน โดยเรียนรู้ในการใช้ต้นไม้พาดสายลวดรั้วไฟฟ้าเพื่อออกไปยังไร่ของชาวบ้านตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปางถึงแล้วรพ.ช้าง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.30 น. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันนำพังจันดีลงจากรถบรรทุกที่บริเวณโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง 

Tuesday, July 14, 2020

ย้ายพังจันดีไปรพ.ช้าง


มูลนิธิฯ คืนช้างสู่ธรรมชาติย้ายพังจันดี ไปรักษาอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลที่ถูกพลายฉลาดทำร้ายMonday, July 13, 2020

ศาลเจ้าที่แคมป์ 1

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) ได้ช่วยกันสร้างศาลเจ้าที่ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) ขึ้นใหม่เนื่องจากศาลเจ้าที่เดิมได้ผุพัง

On July 10, 2020, Field staff at Lampang Province, Camp 1 (Mae Pon), build a new shrine at Camp 1 (Mae Pon) because the old shrine had deteriorated.พังจันดีอาการดีขึ้น

วันที่ 12 ก.ค. 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงานว่า พังจันดีมีอาการดีขึ้น กินหญ้าได้ โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้นำพังจันดีมาผูกเลี้ยงไว้ใกล้ๆ แคมป์เพื่อทำความสะอาดแผล และป้องกันพลายฉลาดมารบกวน

12 July 2020, Our Lopburi field staff reported that Pang Jandee has improved symptoms, can eat grass, with the field staff brought Pang Jandee to chain it nearby the Camp to clean the wound and prevent the disturbance of Plai Chalard.


ช้างพลายฉลาด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯลพบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีช้างออกไปกินอ้อยที่ไร่ของชาวบ้าน บ้านซับชมพู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จากการตรวจสอบร่องรอยพบว่าเสียหายเพียงเล็กน้อยและเป็นช้างพลายฉลาดที่ออกมาครั้งนี้

Our Lopburi field staffs were informed by the villagers that there are elephants going to eat sugarcane in the farm of villagers of Ban Sap Chomphu, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum. After checking the traces, it was found that only a small amount of damage was occurring and this is Plai Chalard, elephant who came out.สัตวแพทย์รักษาบาดแผลพังจันดี

วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563 คุณหมอทวีโภค อังควานิช (หมอต้อม) นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยคุณหมอวรางคณา ลังการ์พินธุ์ (หมอโบนัส) สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง ได้เข้าดูอาการพังจันดี ช้างที่ได้รับบาดเจ็บ โดยทำการรักษาทำความสะอาดแผลและให้ยาแก้อักเสบในเบื้องต้น

On Saturday, July 11, 2020 Dr. Thaweepoke Angkhavanich , our veterinary consultant with Dr. Warangkana Langkarphin, a veterinarian at Elephant Hospital, Lampang Province, visited Pang Jandee and check up by doing treatment, cleaning the wound and giving antibiotics initially.


Friday, July 10, 2020

พลายฉลาด-พังจันดี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงานว่าพลายฉลาดได้พังรั้วไฟฟ้าด้านทิศเหนือ และออกมาทำร้ายพังจันดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ผูกไว้จนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลหลายแห่ง โดยจากการติดตามรอยพบว่าพลายฉลาดได้กลับเข้าป่าไปแล้ว

Our Lopburi field staff reported that Plai Chlard, a bull elephant broke down the electric fence on the north side then came to attack Pang Chandee, whose the staffs  have tied up, so many injured wounds. By following the trace, it was found that Plai Chalard has returned to the forest.


ติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ช่วยกันติดตามช้างพลายฉลาดที่ออกนอกพื้นที่ เมื่อไปถึงพบเพียงรอยแต่ไม่เจอตัวช้าง โดยระหว่างเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมบำรุงรั้วไฟฟ้าที่ถูกต้นไม้ล้มพาดสายไฟอีกด้วย

Our Lopburi field staffs tracked Plai Chalard but they found only trails. While the staff walked back they restored the electric fence which trees broke against the fence.