Thursday, July 30, 2020

ตัดหญ้ารอบรั้ว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง บริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชน

No comments: