Thursday, July 30, 2020

ช้างกลุ่มพังหัวดี

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ไล่ต้อนช้างกลุ่มพังหัวดีซึ่งอยู่กันประมาณ 13 ตัว ที่ออกนอกพื้นที่ มาทางหน่วยตะเคียนโพรงแล้วเดินไปทางบ้านน้ำอ้อม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยระหว่างทางที่เดินไปช้างได้กินกล้วย เหยียบข้าวและมันสำปะหลังของชาวบ้านเสียหายเพียงเล็กน้อย
No comments: