Wednesday, July 15, 2020

พลายฉลาด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงานว่าปัจจุบันพลายฉลาดหนีเที่ยวออกนอกพื้นที่ทุกวัน โดยเรียนรู้ในการใช้ต้นไม้พาดสายลวดรั้วไฟฟ้าเพื่อออกไปยังไร่ของชาวบ้านNo comments: