Thursday, November 08, 2018

ขุดลอกสระน้ำสระ2

วันนี้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลำปาง ได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำ สระที่2 บริเวณแคมป์1 (แม่ป๋อน)

No comments: