Thursday, October 03, 2019

ตัดหญ้ารอบสระ

วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตัดหญ้าบริเวณรอบๆ รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงสระ 1 (แคมป์ 1 แม่ปอน) เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกทำให้หญ้าขึ้นสูงNo comments: